Padling på Verdalselva
©Visit Innherred / Explorative AS

Padling på Verdalselva

Verdalselva er ei rolig elv som innbyr til trivelige padleturer. Du kan starte både i sentrum av Verdal eller i Vuku. Underveis på turen kan du ta strandhogg, se på fuglelivet og oppleve både byliv og stillhet.

Verdalselva er ei fin elva å padle og det går utmerket å padle den begge veier, med både kano og havkajakk. Fra Vuku kan du padle til Verdal sentrum og det tar ca 1,5 - 2t. Grad: 1-2. Hvis du ikke ønsker å padle både opp og ned bør du har en bil eller sykkel i hver ende.

Vuku
Vuku er et tettsted i Verdal, ca 15 km øst for Verdal sentrum. Du kan kjøre til Vuku og parkere bilen i sentrum. Her ser du en foss og du kan starte å padle nedenfor bakevja under denne fossen. For å laste av kanoen/kajakken kan du kjøre ned til et klekkeri som ligger på høyre side av elva, like ved Prixbutikken.  

Verdal sentrum
I Verdal sentrum er det fint å gå i land / starte ved Bjarnebukta, like etter YX bensinstasjon eller ved Høgøra, like ved E6 brua, på venstra side av elva. Begge stedene er det lett å komme til med bil og det er ikke langt å gå ned til elva. For å komme til Høgøra kjører du Gamle Ferjevei, på venstre side av Verdalselva. Parkering like før du kommer til E6 brua. Hos YX bensinstasjon er det toalettmuligheter. Høgøra er også et godt utgangspunkt hvis du ønsker å padle ute på fjorden.

Flomålet
Fra utløpet til Verdalselva til flomålet i elva er det 8 km med flat elv. Hvis du padler når det flør så har du oppdrift opp elva og det er ei stille elv opp til flomålet. Flomålet er der hvor høyspentledningen går over elva, nedenfor Stiklestad Camping, ikke langt fra Mogrenda. Her kan det være grunt hvis det er lite vann i elva.

Verdalsraset
Om våren, før gress og løv har sprunget ut, kan du se rasskiktet etter Verdalsraset, der flomålet er. Hvis du ser i elvekanten etter at du har passert Stiklestad Camping og høyspentledningen så ser du rasskiktet

Verdalsraset var et kvikkleireras og et av Norges dødeligste ras i historisk tid. 55 millioner kubikkmeter masse rant ut og oversvømte hele Verdal i 1893. 116 mennesker omkom, 105 gårder ble lagt i ruiner og ca 600 husdyr døde.

Når verdalsraset gikk, kom det leire over det området det nå er åker og boliger. Du kan se et par meter med annen jordfarge enn det andre jordsmonnet og det øverste laget er rasmassene fra Verdalsraset. Tar du et strandhogg her på høsten kan du plukke rips, solbær og stikkelsbær fra busker som stammer fra busker som kom med raset.

Langnesskogen
Padler du lengre ned mot Verdal sentrum kommer du til Langnesskogen naturreservat på høyre side. Her er det flommarkskog og det gjør at skogen er veldig frodig og rik på fugler, planter og ulike treslag. Særlig i sommermånedene er det et rikt og variert fugleliv her. Her anbefaler vi deg å padle rolig.

Ørin naturreservat
Velger du å padle videre ut over fjorden, etter E6 brua er det mange plasser hvor du kan gå i land. Når du passerer E6 brua så kommer du inn i Ørin naturreservat. Padler du rolig kan du være heldig å komme nært fugler og dyrelivet som er der og få flotte naturopplevelser. Spesielt på våren når fugletrekkene er størst så bør man unngå ferdsel der.

Ørin naturreservat er en del av Trondheimsfjorden våtmarkssystem. Utløpet av Verdalselva er faktisk det eneste større, nogenlunde intakte elvedelta i nordlige deler av Trøndelags del av Trondheimsfjorden. I tilknytting til Ørin naturreservat ble Kausmofjæra fuglefredningsområde fredet. Ørin med Kausmofjæra og omkringliggende arealer er Trøndelags rikeste trekklokalitet for fugl med tanke på artsrikdom og antall i et begrenset område. Det er registrert over 200 ulike fuglearter her og mange i til dels meget store antall. Ørin er også en verdifull hekkeplass, myteområde og overvintringsplass for mange fuglearter.

Strandhogg
Underveis på turen er det mange fine grusører hvor det er fint å ta et strandhogg. Her det også fint å bade hvis det er god temperatur. Det er ofte grusører der elva svinger litt.

Husk at utstyr som brukes i elva skal desinfiseres etter bruk. 
På høy vannstand må man være spesielt oppmerksom på trær som kan stikke ut i elva. Husk å tenk sikkerhet når du padler.

Det er ingen skam å snu
Husk at vatnet kan være lumsk, vær, vind og vann kan endre seg fort. Det å padle kan være risikofylt, og bruk derfor alltid vest. Hør på erfarne padlere og legg ikke ut på langtur uten trening. Vi anbefaler at alle som padler har grunnkurs kajakkpadling eller har tilegnet seg nok kompetanse til å gjennomføre turen.

Tips til overnattingssteder: 
Stiklestad Camping
Scandic Stiklestad