17.juni åpnet Saemien Sijte nytt sørsamisk museum på Horhjemstangen i Snåsa.

Etter mange års venting åpnet et nytt sørsamiske museum i Snåsa 17.juni 2022. Nye Saemien Sijte er bygget på ett plan, og inneholder utstillingsarealer, museumsmagasiner, verksteder for samisk håndverk, bibliotek, kafé og museumsbutikk.

Nybygget er et møte- og samlingssted med formål om å styrke sørsamisk identitet, språk, kultur og fellesskap. Horjemstangen hvor museet ligger er en naturtomt som gir gode muligheter for formidling av sørsamisk kultur. Her er det fint å sitte ute og for unger å leke.

Som verdens eneste sørsamiske museum har Saemien Sijte et nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forsking og formidling av sørsamisk kultur. Dokumentasjon av kulturminne, tradisjonell kunnskap og historie er en sentral del av virksomheten deres.

Museet er helårsåpent og på dyktige guider tar deg gjerne med på en omvisning.