Høsten 2018 er det 300 år siden Karolinernes felttog i Trøndelag. General Armfeldt med sin hær gjorde inntog gjennom Verdal, det hadde en enorm konsekvens for befolkningen i hele regionen.

Armfeldts felttog

Formålet med felttoget var å erobre Trondhjems len, samtidig som svenske styrker også invaderte Østfold i en knipetangsmanøver for å erobre Sør-Norge.

Armfeldts arme, Karolinerne, besto av 10 000 mann, 6791 hester og 2500 levende slaktedyr. Troppene hadde både med seg prester, feltskjærere, dyrepassere, veivisere og feltbøddel.

De norske styrkene stod under ledelse av kommanderende general nordenfjells Vincents Budde. Til forsvar mot invasjonen stod det i Trøndelag to infanteriregimenter og et dragonregiment. Nordenfjeldske Dragonregiment var kommandert av Peter Nicolay Motzfeldt.

Stene Skanse i Inndalen i Verdal ble beseiret av Armfeldts arme, før de fortsatte mot kysten og Skånes Skanse i Levanger. Felttoget gjennom Verdal påvirket samfunnet i meget stor grad, og i 2018 er det derfor rigget til storstilt jubileumsmarkering.

«Ingen Manns Land» 23.-26. august – Muustrøparken

Historisk utendørsteater i Muustrøparken, Inderøy

Dramaet «Ingen manns land» handler om det godes vilkår i en ond verden, og er lagt til en gård på Røra i Inderøy kommune.

Hendelsene på gården gjenskapes på en stemningsfull måte i Muustrøparken på Inderøy. En time før alle forestillingene vil det bli vist historiske tablå i området.
Kjøp billetter her

Jubileumsmarkering

Karolinerne i Verdal har satt sammen et variert jubileumsprogram som omfatter teaterforestilling, vardebrenning, guidet vandring og rekonstruksjon av hendelser. Mer informasjon om det enkelte arrangement vil bli å finne i vår arrangementskalender.

 

Pistolpojken – et teaterstykke av Hans Rotmo

25. august er det nypremiere på Hans Rotmo sitt teaterstykke Pistolpojken. Stykket settes opp i Inndal grendehus. Handlingen setter oss tilbake til 1718 og Karolinerners hærtog i distriktet.

Få innblikk i hvordan situasjonen kunne ha artet seg for Verdalingene for 300 år siden da Karolinerne dro gjennom Trøndelag. 
Billetter kjøpes på kultar.no