Open menu
Åpne lørdager på Middeladergården Stiklastadir

Åpne lørdager på Middeladergården Stiklastadir

Her har du muligheten til å oppleve både gildehallen, boligdelen i langhuset samt gjesteloftet på Middelaldergården. Våre formidlere ønsker dere velkommen i vikingkklær og forteller om både langhuset, historiene fra før og etter slaget samt viser håndverkstradisjoner.

Billett kan kjøpes både i resepsjonen på kulturhuset, ved inngangen på langhuset på Stiklastadir og på nettet på stiklestad.no

Billetter:
Voksne: 100,-
Barn (under 18 år): gratis
Stiklestadkortinnehavere: gratis

Gratis parkering.

Våre utstillinger på kulturhuset er også åpen. "Stiklestad 1030" i murgangen, "Helgenkongens historier" og "Tømmer og tidsreiser" på mesaninen over resepsjonen.

Restaurant Skalden på Scandic Stiklestad er åpen, kombiner gjerne besøket på Stiklastadir med en kaffetår eller middag der før eller etter.

Middelaldergården Stiklastadir består av flere hus og bygningskonstruksjoner og videreutvikles kontinuerlig. Først ble det satt opp det ruvende langhuset, forsamlingshallen fra vikingtid. Rundt denne storstua lafter vi de andre husene på gården: mastu, stall, fjøs, smie, bur og et toetasjes gjesteloft som ble ferdig i 2016. Dette arbeidet startet i 2007, og vil vare i 15-20 år.

Den mest spektakulære bygningen er langhuset, 7-­8 meter bredt og 36 meter langt, som har en gildehall i den ene enden og en boligdel i den andre. Bygningen er konstruert, utrustet og innredet slik man antar at et langhus fra overgangen mellom vikingtid og middelalder kunne se ut. Gårdsanlegget videreutvikles nå til å omfatte bygninger som hører kristen middelalder til. En ny byggeskikk preger gjesteloftet, tømret i såkalt «findalslaft». I denne bygningen er det middel­ alderens legender og mirakelberetninger som fortelles. Dekor og innredning preges av sym­ boler som hører kristendommen til. Pilegrimene er viktige, en og annen korsfarer dukker kanskje opp, og formidlingen synliggjør endrede sam­ funnsforhold, påvirket som de var av impulser fra det kristne Europa.

Middelaldergården Stiklastadir er altså en arena for fortelling om overgangen fra det norrøne, høvdingbaserte, førkristne samfunn til middelaldersamfunnet basert på kristen tro, sed og moral og på den framvoksende middelalderstaten basert på et stadig sterkere rikskongedømme.

Tidspunkt
UkedagerDatoTidBeliggenhet
lørdag10.10.2020
31.10.2020
12.00
16.00