Fagdag - Verdensdagen for psykisk helse

Fagdag - Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse 2022
Tema for året er løft blikket. Sammen skal vi gjøre oss kjent med begrepet utenforskap, fra et faglig ståsted og brukerperspektivet.

Dette er en fagdag for alle som jobber med og sammen med andre mennesker.


12.30 Velkomst v/ Marthe Persgård
12.45 ABC Hodebra v/Steinar Krogstad
13.45 Pause med utstillerbesøk
14.15 v/Lornts Øistein Tønne
14.40 "Fra en brukerrepresentant sitt perspektiv» v/Tone Marie Braseth,
15.25 Avslutning


Velkommen til en lærerik dag!

Tidspunkt
UkedagerDatoTidBeliggenhet
torsdag06.10.202212:30
15:30
Weidemannssalen, Steinkjer Rådhus