Jakob Weidemann & Nils Aas

Jubileumsutstilling
04.02–28.05

Jubileumsåret 2023 – Nils Aas 90 år – innledes med en utstilling som viser Nils Aas sammen med en av sine nærmeste, kunstnerkollegaen Jakob Weidemann.

2023 er også året Jakob Weidemann ville fylt 100 år. Weidemann ble født 1923 i Steinkjer, nabokommunen til Inderøy. Han gikk foran, og for Nils var det avgjørende.

«Du ga oss ryggrad, Jacob, så vi torde å stå fram» - Nils Aas

Til å presentere disse kunstnerne sammen har vi invitert kunstner Anders Sletvold Moe som kurator. Med hans kunstneriske blikk vil vi få en ny tolkning av to svært ulike kunstnerskap, men med en kunstnerisk holdning som binder de sammen. En holdning vi ser speiler seg også i Sletvold Moe sitt eget kunstnerskap. Han er selv fra Steinkjer, og henter stor inspirasjon fra de tidlige Trønderske modernistene.

Verkene av Jakob Weidemann lånes inn fra ulike samlinger og spenner seg tidsmessig fra 40-tallet til slutten av 60-tallet. Utstillingen setter Weidemanns malerier i dialog med Nils Aas sine skulpturer. Sletvold Moe har fått tilgang til den omfattende samlingen etter Nils Aas, der han umiddelbart falt for de abstrakte små utprøvningene og skulpturene. 

Jakob Weidemann og Nils Aas under utdelingen av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse, 1990. Fotograf: Ukjent

Åpningen

Utstillingen åpnes av Karin Hellandsjø.
Hellandsjø er kunsthistoriker, forsker og tidligere museumsleder, med en rekke utstillinger som presenterer Jakob Weidemann bak seg. Hun var også kurator og katalogforfatter i utstillingen «Med Weidemann på Inderøya», i Nils Aas Kunstverksted, 2004.

Til åpningen blir også utstillingen akkompagnert med et musikalsk verk ved komponist og gitarist Stian Westerhus.

Jakob Weidemann

Jakob Weidemann (1923-2001) var en av de mest særpregede av etterkrigsdebutantene og har spilt en sentral rolle for gjennombruddet av det abstrakte maleriet i Norge.

Weidemann går fra et naturalistisk men ekspressivt malerisk uttrykk i 40-årene til et mer radikalt abstrakt formspråk i 50-årene. Utover 60-tallet veksler Weidemann mellom det rent geometriske og det geometriske i kombinasjon med organiske former og etablerer seg som en abstrakt ekspresjonist. En eksplosjonsulykke tidlig i karrieren som gikk hardt utover synet preget også hans utvikling som kunstner. Weidemann var både poetisk og konkret og ikke minst en utpreget kolorist. Aller mest kjent er han nok for sine monumentale skogbunnsmalerier.

Nils Aas

Nils Aas (1933-2004) er av de mest allsidige billedhuggere i Norsk Kunsthistorie. Aas sitt kunstnerskap preges av en stadig utforskning og et stort spenn i både stil og materialer. Nils Aas har sin oppvekst i et solid håndverkermiljø på Inderøy. I 1954 flytter han til Oslo og studerer illustrasjon ved SHKS. Han markerer seg raskt med lynraske og presise streker og får fast ansettelse som avistegner i Arbeiderbladet (1957-63). Nils Aas søker seg så til det tredimensjonale og tar videre studier på billedhoggerlinja ved Statens Kunstakademi. Nils Aas debuterer i 1964 på Høstutstillingen med en kvinnetorso i jern og vinner noen få år etter oppdraget om et monument for Haakon VII i Oslo i 1967. Aas veksler mellom å lage verk som preger vårt offentlige rom, med et stort antall skulptur, utsmykningsarbeider og portretter. Samtidig gjør han utstillinger i inn- og utland der tematikken ofte ligger i det håndborene, om materialitet og form. Formspråket strekker seg fra det rent abstrakte til det mer tradisjonelt figurative. Aas var en stødig, presis og ettertenksom modernist med et tydelig fingeravtrykk i de fleste stilretninger.

Tidspunkt
UkedagerDatoTidBeliggenhet
onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag04.02.2023
28.05.2023
12:00
16:00
Nils Ass Kunstverksted Straumen