KRAFT - Erlend Leirdal / Øyvind Brandtsegg

UTENDØRS INSTALLASJON

Tidevannsskulpturen KRAFT

Treskulpturen KRAFT lages for å fortelle om hvordan kreftene i naturen påvirker oss. Forstår vi kanskje naturen bedre av å se våre kulturelle og fysiske påvirkninger i den?

Erlend Leirdal

Komponist og musiker Øyvind Brandtsegg er et kjent navn på Inderøy, og har tidligere lydsatt skulpturen Flyndra av Nils Aas. Den står helt nede ved fjorden som en del av skulpturparken Muustrøparken som er Inderøys tusenårssted. I et samarbeid mellom Meta.Morf og Nils Aas Kunstverksted vil Øyvind Brandtsegg til årets biennale Ecophilia utvikle et nytt verk som tar i bruk tidevannsstrømmen som har gitt navn til tettstedet Straumen. Brandtsegg har invitert kunstneren Erlend Leirdal som i likhet med Nils Aas har en spesiell forkjærlighet for tre som materiale. Midt i Straumen, der hvor Nils Aas vokste opp, vil disse to kunstnerne realisere tidevannsskulpturen KRAFT i samarbeid med NTNU Oceans, håndverkere fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Åge Sivertsen (Treverkstedet, Inderøy).

 

Det evige tidevannet med flo og fjære to ganger i døgnet er havets puls. Rytmen oppstår som en følge av månens gravitasjon og dens rotasjon rundt jorda. Flo og fjære setter enorme krefter i sving; gigantiske vannmasser flytter seg og skaper et åndedrett. Næringsrike vannmasser pumpes opp fra dypene og gir levebetingelser for plankton som er grunnlaget for alt liv i havet. Fjordsystemenes vann sirkulerer og utveksles med havets. Straumen på Inderøy er en unik lokal havstrøm der vannet fra Borgenfjorden utveksles med selve Trondheimsfjorden. Den gir liv til verdifulle banker av blåskjell som store flokker av ærfugl lever av.

Trondheimsfjorden er preget av tilførsel av ferskvann fra de store vassdragene. Ferskvannet er næringsrikt og gir liv til rike fiskeforekomster i landets største fjord, målt i kubikkmeter.

Elvevannet gir fjorden et blakt preg, ørsmå leirpartikler bryter lyset, dette er marin leire, forhenværende havbunn i de trønderske landskapene som i en evig prosess fraktes ut i fjordmassivet.

I det trønderske lavlandet finner vi store forekomster av Or, selve det trønderske treet, det er her det er mest av dette treet i hele landet. Oreskogene er noe helt spesielt, treet har knoller på røttene, små nitrogenproduserende fabrikker hvor treet har gått i kompaniskap med bakterier. Disse skogene er helt avgjørende for stabiliteten i denne landskapstypen som armering mot erosjon, utglidninger og ras spesielt i forbindelse med åpne vannløp. Om våren etter høst og vinter og vårflom flyter store mengder oretrær i fjorden som skylles opp i voller på strendene ved de store elvenes utløp.

Treskulpturen KRAFT lages for å fortelle om hvordan kreftene i naturen påvirker oss. Forstår vi kanskje naturen bedre av å se våre kulturelle og fysiske påvirkninger i den?

I prosjektets teknologi og materialbruk søker vi en poetisk tilnærming til denne fortellingen. Strømhjulet vil settes i rotasjon av tidevannet og snu retning fire ganger i døgnet. Farten vil variere etter månefasene da tidevannseffekten øker betraktelig rundt ne- og nymåne. Vi vil i utførelsen legge vekt på en håndverksmessig vinkling og lokal materialbruk i oretre slik at dette blir en treskulptur med flere lag av meningspotensiale. Kreftene strømhjulet framskaffer vil omsettes til lyd gjennom et enkelt mekanisk instrument som er en integrert del av skulpturen.

Tekst: Erlend Leirdal

Øyvind Brandtsegg (f. 1971) er en komponist og utøver som arbeider innen dataimprovisasjon og lydinstallasjoner. Han har en dyp interesse for å utvikle nye instrumenter og lydbehandlingsmetoder for kunstneriske formål, og han har bidratt med nye utvidelser til både granulær syntese, feedbacksystemer og live konvolusjonsteknikker. Brandtsegg har deltatt på mer enn 25 musikkalbum i en rekke sjangre. Siden 2010 har han vært professor i musikkteknologi ved NTNU.

Erlend Leirdal (f. 1964) har arbeidet med trevirke hele livet og står svært nær arven fra tidligere tiders trekultur. Det grodde trevirkets egenskaper er med på å bestemme utformingen av hans kunst, og derfra vokser ideene som blir til tredimensjonale verk. At treverk som levende materiale også endrer seg i møte med vær og vind, tar Leirdal med som en naturlig del av verket, og performance og andre fysiske tilnærminger spiller også en rolle i hans kunstnerskap. Leirdals kunst er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet og KODE.

 

Tidspunkt
UkedagerPeriodeTidBeliggenhet
lørdag18.06.202215:00Utstillingsåpning
Alle19.06.2022
11.09.2022
Ved Straumbrua