Open menu
Kirketaoverdag

Kirketaoverdag

Barn formidler kirken!

Fredag 27. september er det barn og ungdom fra Inderøya som tar over Sakshaug gamle kirke. Med sitt blikk vil de fortelle kirkens lange historie gjennom omvisninger, tablå, musikk, utstilling med mer. Detaljert program kommer!

Bakgrunn:
For å få nye generasjoner til å bli engasjert i frivilligheten og i museumsvirksomhet, har Fortidsminneforeningen på Inderøya en nytenkende satsning under feiringen med å la barn og unge i nærmiljøet ta over formidlingen av kirken.

Ung medvirkning i utviklingen av formidlingstilbudene ved Fortidsminneforeningens eiendommer er en satsing for foreningens museumsdrift. Barn og unge ses på som en ressurs som kan bidra til lokalt engasjement og involvering – og nytenkning som utvikler publikumstilbudet ved våre kulturhistoriske eiendommer. Inspirert av «Takeover Day» i England, der barn og unge gis muligheten til å ta over den besøksrettede driften av kulturhistoriske eiendommer og museer, skal 835-årsfeiringen ved Sakshaug gamle kirke ha barn og unges Kirketaover-dag fredag 27. september.

Dette er et pilotprosjekt i Fortidsminneforeningen der barn og unge fra 1. klasse til videregående ved Akset kultur- og skolesamfunn sammen med den lokale kulturskolen er engasjert i å lage program, slik de selv ønsker det. Barna skal være skapere av dagen og forme innholdet. Det er alt fra å sette opp spennende tablåer, formidle kirken ut fra sitt perspektiv, bake flatbrød, spille konserter og lage egen tegneutstilling.

Målet med Taoverkirke-dagen er at barn og unge på Inderøy skal få kunnskap om og eierskap til Sakshaug kirke som kulturminne og lokal kulturarena, samtidig som det gir Fortidsminneforeningen fornyet formidling og metodikk til inspirasjon for våre øvrige 41 eiendommer.

Tidspunkt
Fasiliteter
UkedagerDatoTidBeliggenhet
fredag27.09.201909.15
14.30
  • Spesial
    • Booking: https://inderoyfortidminne.hoopla.no/sales/sakshaug835