Open menu

Kunsthåndverk 2019 - Nils Aas Kunstverksted

Marianne Berg/Tulla Elieson/Ann Kristin Einarsen/Kristina D. Aas/Karina Presttun

Nils Aas Kunstverksted har invitert inn kunsthåndverkere fra flere steder i Norge til en kollektivutstilling med fokus på kvalitet, nytenkning, materialitet og tredimensjonal form.

Det er en hensikt i å stadig utforske det tredimensjonale, også med fokus på kunsthåndverket. Nils Aas kom selv fra et håndverksmiljø her på Straumen, og den starten la grunnlaget for hans kvalitet som en av våre fremste kunstnere, med suverene egenskaper også i utførselen av skulpturene, selve håndverket.

Kunsthåndverket har som formål å formidle noe om form, materialer, og funksjoner. Det forteller samtidig noe om samtid, tradisjon eller brudd med tradisjoner. Mye av det som presenteres under fanen kunsthåndverk, er i stadig tettere relasjon til kunsten, både i handling og holdning.

Bilde: Marianne Berg - "Ekko" /Foto: Øystein Klakegg

Tidspunkt
UkedagerDatoTidBeliggenhet
Alle23.11.2019
26.01.2020
Nils Aas Kunstverksted