utstilling 21 1/2 Gerd Tinglum

Etter forespørsel fra SB er Tinglum tilbake på Steinkjer for å vise maleri og tresnitt.
Kunstneren vil være til stede under åpningen av utstillingen lørdag 30.juli kl 13:00
Fredag 12.august under Martnan har hun artist talk kl.18:00 på Studio Blikket.
Utstillingen med Tittelen 21 1/2 henviser til at dette er kunstnerens separatutstilling nummer 21 der brøken understreker at utstillingen er en pågående prosess.

Tinglum har alltid et konseptuelt utgangspunkt i sin kunst. Farge står sentralt og hun arbeider med mange forskjellige materialer.
Tinglum arbeider med et farge-alfabet som består av 11 farger, der hver farge har en egen betydning, for eksempel har bokstaver og tall egne korresponderende farger. Systemet hun har utviklet blir anvendt i alle arbeider som omhandler farge siden starten av 90-tallet.
Hun forener det abstrakte og det figurative, det intellektuelle og det sanselige på en egenartet måte.
Tinglum er en usedvanlig grundig skolert kunstner. Blant flere utenlandsopphold drar hun i 1980 til Japan for å studere tradisjonelt japansk maleri.
Tinglum er utdannet ved Tokyo University of Fine Arts i Japan, Statens Kunstakademi i Oslo og Hochschule für Bildende Künste i Hamburg i Tyskland.

På studio blikket viser hun 4 serier «Nytt alfabet» 2018-2021 , «Fra null til ni» 2021 «Smitte-effekt» 2020 og «Sekvens»2022.
«Nytt alfabet» og « Fra null til ni» er konstruert med en modul der kunstneren har sett på hvor lite man kan fjerne fra en form til man kan gjenkjenne en bokstav.
Bokstav betyr blant annet en stav av bøk, derfor trykkes alfabetet med tresnitt. Trykkene er ikke nummererte, men har betegnelsen E.T. fordi trykkene er intendert forskjellige, med maleriske kvaliteter.
Serien «Smitteeffekt» fra 2020 er 8 maleri på avispapir fra de første dagene i Korona-epidemien. Til arbeidet er det brukt i alt 8 farger. Hvert arbeid består av de samme 8 fargene som er malt i forskjellig rekkefølge over hverandre.
«Sekvens» består av10 individuelle arbeider. Tittelen henviser til at hvert arbeid består av flere deler som til sammen utgjør en helhet.
Arbeidene består av transparente lag av farger som kan oppfattes som monokrome, fargene som er anvendt er delvis lesbare i arbeidets ytterkanter.

Gerd Tinglum har vært professor ved institutt for Farge ved Kunsthøyskolen i Oslo og professor i maleri ved Fakultet for Kunst musikk og design UiB hvor hun arbeidet som rektor og senere dekan.
Hun er innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design, KODE, Trondheim Kunstmuseum, Stavanger Kunstmuseum, Lillehammer kunstmuseum, Steinkjer kommune, Oslo kommune, Universitetet i Bergen og Telenor kunstsamling blant mange andre.
Hun har utført flere arbeider i det offentlige rom, blant annet Den norske ambassaden i New Dehli, Namdalseid Helsetun, Mortensrud psykiatriske klinikk UiO, Halden Fengsel, Asker og Bærum politistasjon.
Hun arbeider nå med Furuset hageby, en institusjon for demente.

Gerd Tinglum vokste opp i Henning, Steinkjer,
hun arbeider og bor hun i Oslo

Tidspunkt
UkedagerPeriodeTidBeliggenhet
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag30.07.2022
31.08.2022
11:00
16:00
lørdag, søndag30.07.2022
31.08.2022
12:00
15:00