Lær om Olav den Hellige på Stiklestad, Sørsamer på Saemien Sijte, fornminner og eldgammel historie på Bølareinen og mye mere.

Historiske Innherred

Innherreds vakre kulturlandskap forteller en rik historie. Gjennom glimt fra fortiden ser vi i dag landskapet med nye øyne. Opplev Historiske Innherred med slagplassen fra 1030 på Stiklestad, helleristninger, gravhauger, spor etter 2. verdenskrig og flotte museer.

Utforsk Innherreds vikinghistorie

Gravfelt og helleristninger på Innherred

Innherred har en sentral plass i norsk historie med slaget på Stiklestad i 1030 som midtpunkt og er spesielt rik på fornminner som gravfelt og helleristninger.

Middelalderkirker på Innherred

Den store konsentrasjoner av middelalderkirker på Innherred i Nord-Trøndelag vitner om velstanden som fantes i regionen på 1100-tallet. Les mer om middelalderkirkene herunder:

2. Verdenskrigshistorie på Innherred

Trehusbyen Levanger

Bygårdene i Levanger sentrum ble bygd etter siste bybrann i 1897 og er en av de få gjenværende trebebyggelsene i Midt-Norge fra årene rundt 1900. Bygårdene gir trehusbyen sitt særpreg med ulike stilarter som sveitser, ny-gotikk og jugend. I 2018 fikk Levanger status som fredet kulturmiljø av nasjonal verdi.

Den Gyldne Omvei

Den Gyldne Omvei på Inderøy er en avstikker fra E6, hvor du i vakkert kulturlandskap finner gårdsbutikker, spisesteder, overnatting og mye mer, alt med lokalt preg.

Utforsk Innherreds museum

Utforsk Sør-samisk historie og kultur på Innherred

Den sørsamiske kulturen er rik på historie. Snåsa/Snåase er en tospråkelig kommune som ligger midt i det Sørsamiske området og er et knutepunkt i arbeidet for å ta vare på den sørsamiske kulturen.

Seterbygda Snåsa

Innherred har et aktivt jordbruk og setringen har vært en viktig del av landbruket. I Snåsa på 1700-og 1800-tallet var seterdrifta meget viktig om sommeren og det kan ha vært 300 setrer i bygda før i tiden. Nå er det mellom 15-20 setrer åpen for publikum hver sommer i Snåsa. Besøk en seter i sommer!

Naturattraksjoner