Gategalleriet og Byggegjerdet utsmykning i Straumen sentrum
©Nils Aas Kunstverksted

Gategalleriet og Byggegjerdet utsmykning i Straumen sentrum

Kom og opplev gateutstillinger i Straumen sentrum.

Gategalleriet er et prosjektrom og vindusgalleri, der Nils Aas Kunstverksted knytter profesjonelle kunstnere sammen med ulike grupper, gjennom verkstedsaktiviteter. Målet er å løfte frem ulike stemmer, og gi rom for ytring. Du finner Gategalleriet i vinduene, overetasjen, Øvergata.

Gategalleriet er alltid åpent!

SOMMERENS UTSTILLING I GATEGALLERIET ER:

PÆNGLAUSHJØRNET
- Tolkninger av et gatekryss, fotografert våren 2021.

I dagene før åpningen av sin egen utstilling i Nils Aas Kunstverksted, holdt fotokunstner Erlend Mikael Sæverud et todagers verksted for elevene ved fotolinja på Sund Folkehøyskole.

Elevene fikk i oppgave å begrense seg geografisk til et kryss på Straumen, med tema «å reise der du er». Alle bildene er derfor tatt i krysset utenfor Nils Aas Kunstverksted, tidligere omtalt som Pænglaushjørnet. Elevene fikk frihet i form, tema og uttrykk, og leverte inn tre bilder hver. To av bildene vises her i Gategalleriet, og et er valgt ut til utstillingen på byggegjerde.
Les mer: https://www.nilsaas.no/artikler/2021/fotoverksted-e-m-sæverud

BYGGEGJERDET UTSMYKNING

Straumen sentrum er i år preget av anleggsarbeid i forbindelse med bygging av nytt helsehus. Prosjekt Byggegjerdet har som formål å gjøre noe spennende og kreativt ut av en ellers kanskje ikke fullt så vakker byggeplass. Spesielt med tanke på trivsel og forskjønning av «Norges mest attraktive by 2020» fram mot sommersesongen.

Det er derfor satt opp et gjerde som også fungerer som utsmykningsrom! Allerede på plass er fotoutstillinga «Pænglaushjørnet» ved Fotoelevene, Sund Folkehøyskole. Utstillingen er en forlengelse av prosjektet som vises i Gategalleriet, der elever ved fotolinja Sund FHS stiller ut bilder tatt våren 2021 under et todagers verksted med Erlend Mikael Sæverud.

Inderøy historie- og museumslag stiller ut fem historiske bilder fra Straumen sentrum litt lenger bort på gjerdet. Ett av bildene er fra samme gatekryss som elevene har fotografert sine bilder i.

Utsmykningene knytter sammen historien, nåtid og fremtid!

I juni kommer det nye elevarbeider på gjerdet utenfor Marens Bakeri/E@ internettkafé. Da skal Erlend Peder Kvam ha kurs for barn mellom 8 – 13 år i Nils Aas Kunstverksted sin sommerskole under Kunstuka. Kunstuka er et samarbeid mellom Nils Aas kunstverktsted og Inderøy kommune.

Samarbeidspartnere for byggegjerde er:
Nils Aas Kunstverksted, Straumen Aktiv, Inderøy Kommune, Historielaget, Skanska og Sparebank 1 SMN

 

Sjekk ut steder i nærheten