Hustad kirke - Middelalderkirke i Inderøy
©Fortidsminneforeningen

Hustad kirke - Middelalderkirke i Inderøy

Hustad kirke - en langkirke fra 1150 -  ligger vakkert til, nesten gjemt av mektige tre, på Sandvollan i Inderøy langs Den Gyldne Omvei.

Byggverket er i stein og har 150 plasser og eies av Fortidsminneforeningen, og er ikke menighetskirke.

Hustad kirke er den minste av de bevarte trønderkirkene i Fortidsminneforeningens eie, og har stått uforandret og urestaurert siden foreningen fikk den som gave i 1887. Den har derfor et uvanlig godt bevart både indre og ytre, med elementer fra middelalderen, 1600-, 1700- og tidlig 1800-tall.

Kirken er omgitt av "Kjerkeplanken", et gjerde i laftekonstruksjon antagelig fra 1600-tallet. Denne gjerdetypen er sjelden i Norge, og Kjerkeplanken er det eneste bevarte i Trøndelag.

Hustad kirke ble reist i samme periode som flere andre steinkirker på Innherred, bygd i samme stil og med samme materiale (Mære kyrkje, Sakshaug kirke, Stiklestad i Verdal, og Alstadhaug kirke i Skogn). Det var erkebiskopene i Nidaros (Trondheim) som stod bak denne store satsinga på å erstatte gamle trekirker i distriktet med steinkirker på denne tiden.

Hustad kirke er åpen for besøkende i sommersesongen.

Åpningstider i 2021:
Juni  - august: Søndager 13 - 16

For omvisning ta kontakt med:
Sissel Norum: Tel: +47 906 44 139

Veibeskrivelse:
Fra E6 Vist, RV 761 mot Sandvollan og Straumen, ca. 4 km.

Tidspunkt
Fasiliteter
UkedagerDatoTidBeliggenhet
søndag06.06.2021
29.08.2021
13:00
16:00
Søndagsåpen kirke
  • Museum, gallerier og kunsthåndtverk
    • Omvisning etter avtale