Skeifeltet

Skeifeltet

Kilde: Innherred reiseliv AS

Skei-feltet i Sparbu antas å være Nord-Trøndelags største gravfelt, datert til ca. 800 e.Kr. Hustufter, et såkalt ringtun, gravfunn og store gravhauger vitner i stor grad om restene etter et høvdingemiljø.

Omkring veikrysset på Skei i Sparbu ligger et gravfelt som inneholder nesten 120 graver. Det er også funnet rester etter militære bosteder. Matlagingsgroper tyder på et stort hushold. Funnene er fra ca 800 - 1000 e.Kr.

Mest oppsiktsvekkende er de store stjerneformede gravhaugene, med armer opp mot 20 meters lengde. Disse antas å være fra merovingertiden (500-800 e.Kr.). Det er også flere langhauger, disse var ofte kvinnegraver, og rundhauger. De tre største rundhaugene er henholdsvis 17, 18 og 20 meter, og ruver godt helt sørøst i feltet.

I en mindre langhaug som ligger nærmest vegen, er det funnet ei kvinnegrav med rikt gravgods. I det ytre var ikke denne gravhaugen særlig imponerende, men den viste seg å inneholde ei svært rikt utstyrt kvinnegrav. Grava er tidfestet til omtrent 800 år e.Kr. - i tidlig vikingtid.

Veibeskrivelse:
Kjør av til Fv 258 fra E6 mot Heistad ved Mære, 11 km sør for Steinkjer. Gravfeltet ligger på høydedraget ved Heistad i Sparbu, ca 3 km øst for E6 og ca 200 m sør for gårdstunet på Skei. parkering rett nord for gravfeltet, på venstre hånd når man kommer nordfra.

Sjekk ut steder i nærheten