Vinne Aktivitetspark

Vinne Aktivitetspark

Vinne Aktivitetspark er et nærmiljø- og aktivitetsanlegg for skoler, barnehager, lokale og tilreisende til Verdal. Aktivitetsparken innbyr til både organisert og uorganisert aktivitet, og ønsker å samle folk i alle aldre.

Anlegget er anbefalt av Tverga – Ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge.

Parken er sammensatt og kan skilte med en rekke aktiviteter for store og små: BMX-bane/skatepark, trimtrapp, basketbane, tennisbane, sandvolleyballbaner, fotballbane, bandybane, trampoliner og en rekke klatreapparat.

I tillegg til å være en aktivitetspark er dette også en sosial arena hvor man kan møtes og drikke kaffe eller spise. De siste årene har stadig flere fått øynene opp for å arrangere barnebursdag i aktivitetsparken. Det er toaletter og andre fasiliteter i et hus i parken.

Anlegget kan benyttes til mindre arrangementer dersom ønskelig, og slikt avtales direkte med drift av parken (Veksttorget AS).

Vinne Aktivitetspark er i sin helhet et naturlig samlingspunkt for variert aktivitet for både store og små!