Blåfjella – Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark er et av Sør-Norges største sammenhengende villmarksområder.

Villmark og kulturlandskap

Landskapet er preget av lavfjellsområder med slake terrengformasjoner. Det karakteristiske med området er de mange fjelldalene, gammel bosetning og store sammenhengende skogsområder som er relativt uberørt av mennesker. Vegetasjonen preges også av store myrer, glissen skog og bart fjell. Midtiklumpen på 1333 m.o.h. er nasjonalparkens høyeste fjell.

Nasjonalparken ligger i kommunene Verdal, Steinkjer, Snåsa, Grong og Lierne, med innfallsporter i hver kommune. Det finnes mange stier her og noen av de er merket. På vinterstid er det ingen merkede eller oppkjørte løyper.

Man kan fortsatt se spor etter det gamle kulturlandskapet flere steder. Eksempler på dette er: gamle ferdselsveier, seterdrift, fjell- og myrslått og samiske kulturminner.

Raufjellet ved Grønningen i Snåsa. Foto: Steinar Johansen

Samisk historie

Blåfjella – Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark er og har vært et sentralt sørsamisk område. Samene har brukt området i flere hundre år, og man kan den dag i dag se rester etter gamle boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder. Innenfor nasjonalparken ligger det to reinbeitedistrikt. Dette er Skjækerfjell reinbeitedistrikt og Luru reinbeitedistrikt.

Jakt og fiske

Er man interessert i jakt og fiske er mulighetene mange. I de høyereliggende vannene der det muligheter for god ørret- og røyefangst. Nasjonalparken er også kjent for gode bestander av rype og skogsfugl. Når det gjelder storvilt jaktes det hovedsakelig etter elg, men det er ikke tillatt med elgjakt i det som tidligere var Gressåmoen nasjonalpark.

Fiskeguide - Snåsa Fjellstyre

Her finner du blant annet et utvalg av Snåsafjellas 1500 fiskevann, fjellstyrets hytter og båter, aktive setre i Snåsa og utleiebåter. Les våre konkrete fisketips, se bilder fra området og planlegg din neste tur til Snåsafjella! Kartet kan zoomes inn og ut gjennom flere kartlag, og du kan selv velge hvilke ikoner du vil se ved å krysse av i avkrysningsboksen.

Fjellgårdene og hytteutleie

Å gå fjellgårdene er en fantastisk fjelltur over flere dager gjennom Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, med overnatting på fjellgårdene.
Det er totalt 4 fjellgårder i Snåsafjella. En tur inn til fjellgårdene er en opplevelse i seg selv.

Gaundalen og Gjevsjøen driver ordinær gårdsdrift, mens Holden Fjellgård drives som seter sommerstid. Gressåmoen er ubebodd, men kan leies, her er det dessuten bilveg nesten helt frem. Gaundalen fjellgård og Gjefsjøen fjellgård er privateid og helårsbebodd, og det har de vært siden 1600- og 1790-tallet. Eierne tilbyr både overnatting, jakt og fiske.

Foruten fjellgårdene tilbyr Fjellstyrene, Statskog, Værdalsbruket, Steinkjer kommuneskoger og Den Norske Turistforening overnatting på 13 hytter i nasjonalparken.

INNFALLSPORTER

Det er mange steder man kan komme seg inn i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, det enkleste er å ta utgangspunkt i en av de totalt 6 tilrettelagte innfallsportene hvor det er parkering, kart og informasjon.

TURFORSLAG I OG RUNDT BLÅFJELLA-SKJÆKERFJELLA NASJONALPARK

Det er mange muligheter for friluftsliv i- og rundt nasjonalparken. Det mest besøkte turmålet er Norges Geografiske Midtpunkt. En tur på ca 20 kilometer tur-retur. Se flere spennende turforslag under.

AKTIVITETER

I naturområdene rundt nasjonalparken er det flere tilbydere av aktviteter. Hva med grottevandring, kanopadling eller gruvetur?

Fjellgårdene i Snåsa

Å gå fjellgårdene er en fantastisk fjelltur over flere dager gjennom Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, med overnatting på fjellgårdene. Det er totalt 4 fjellgårder i Snåsafjella. En tur inn til fjellgårdene er en opplevelse i seg selv.

Gaundalen og Gjevsjøen driver ordinær gårdsdrift, mens Holden Fjellgård drives som seter sommerstid. Gressåmoen er ubebodd, men kan leies, her er det dessuten bilveg nesten helt frem. Kart og kompass, god oppakning og fjellsko nødvendig. Kart selges på turistkontoret i Steinkjer.

ADKOMST
Tre av gårdene nås med utgangspunkt i Fv 322 fra Breide til Grønningen.
Gressåmoen nås fra Lurudalen. Veiavgift på samtlige adkomstveger.

Allemannsretten og sikkerhet på tur

Vet du hvor du kan telte og hva du bør ha i sekken på fjelltur? Her er våre sikerhetstips til deg!

Du vil kanskje også like