Blåfjella – Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark er et av Sør-Norges største sammenhengende villmarksområder.

Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Villmark og kulturlandskap

Landskapet er preget av lavfjellsområder med slake terrengformasjoner. Det karakteristiske med området er de mange fjelldalene, gammel bosetning og store sammenhengende skogsområder som er relativt uberørt av mennesker. Vegetasjonen preges også av store myrer, glissen skog og bart fjell. Midtiklumpen på 1333 m.o.h. er nasjonalparkens høyeste fjell.

Nasjonalparken ligger i kommunene Verdal, Steinkjer, Snåsa, Grong og Lierne, med innfallsporter i hver kommune. Det finnes mange stier her og noen av de er merket. På vinterstid er det ingen merkede eller oppkjørte løyper.

Man kan fortsatt se spor etter det gamle kulturlandskapet flere steder. Eksempler på dette er: gamle ferdselsveier, seterdrift, fjell- og myrslått og samiske kulturminner.Toppbilde Åsvatnet i Skjækra Skjækerhatten Foto Olgeir Haug

Samisk historie

Blåfjella – Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark er og har vært et sentralt sørsamisk område. Samene har brukt området i flere hundre år, og man kan den dag i dag se rester etter gamle boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder. Innenfor nasjonalparken ligger det to reinbeitedistrikt. Dette er Skjækerfjell reinbeitedistrikt og Luru reinbeitedistrikt.

Rein på Snåsafjellet Foto Olgeir Haug

Jakt og fiske

Er man interessert i jakt og fiske er mulighetene mange. I de høyereliggende vannene der det muligheter for god ørret- og røyefangst. Nasjonalparken er også kjent for gode bestander av rype og skogsfugl. Når det gjelder storvilt jaktes det hovedsakelig etter elg, men det er ikke tillatt med elgjakt i det som tidligere var Gressåmoen nasjonalpark.

Fjellgårdene og hytteutleie

Å gå fjellgårdene er en fantastisk fjelltur over flere dager gjennom Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, med overnatting på fjellgårdene.
Det er totalt 4 fjellgårder i Snåsafjella. En tur inn til fjellgårdene er en opplevelse i seg selv.

Gaundalen og Gjevsjøen driver ordinær gårdsdrift, mens Holden Fjellgård drives som seter sommerstid. Gressåmoen er ubebodd, men kan leies, her er det dessuten bilveg nesten helt frem. Gaundalen fjellgård og Gjefsjøen fjellgård er privateid og helårsbebodd, og det har de vært siden 1600- og 1790-tallet. Eierne tilbyr både overnatting, jakt og fiske.

Foruten fjellgårdene tilbyr Fjellstyrene, Statskog, Værdalsbruket, Steinkjer kommuneskoger og Den Norske Turistforening overnatting på 13 hytter i nasjonalparken.

Foto: Olgeir Haug

Innfallsporter

Verdal
Kjør Rv 757 mot Vera. Det går sti inn til nasjonalparken fra Skjækerfossen, Storlunet og Vera.

Steinkjer
Følg Rv 762 mot Ogndalen til Lustadvatnet og Norges Geografiske Midtpunkt. Det er svillesti inn til midtpunktet og du kan gå videre til Skjækervatnet. Nasjonalparkgrensen går i kanten på Skjækervatnet. Det er også merket sti fra Mokk Gård til Skjækervatnet.

Snåsa
Følg Rv763 mot Snåsa og ved Brede er det skiltet til nasjonalparken og Grønningen. I dette området er det flere stier. Kan også følge Rv 763 til Snåsa sentrum. Ta av til Agle og kjør mot Gressåmoen. Herfra er det stier som går inn i nasjonalparken. Det er også mulig å komme seg til nasjonalparken ved å kjøre til Storåsen eller Roktdalen.

Kjøp kart i webshopen vår: Norges Midtpunkt eller Turkart Skjækra eller Turkart – Blåfjella – Skjækerfjella og Lierne Nasjonalparker.

Opplev Nasjonalparken

Ønsker du å oppleve Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark? Ta kontakt med oss og vi hjelper deg med planleggingen!