Bunader og folkedrakter har fascinert og inspirert i generasjoner. På Innherred kan du bli bedre kjent med både lokale norske og samiske folkedrakttradisjoner.

Bunader og folkedrakter på Innherred

Nord-Trønderbunaden

I Nord-Trøndelag var det ingen levende folkedrakttradisjon da bunadbevegelsen gjorde sitt inntog først på 1900-tallet. Den særegne draktskikken hadde hadde vært svært motepreget. Bøndene hadde god økonomi og interesse for å følge borgerskapets motesvingninger, og dette ble gjenspeilet i klærne.

Nord-Trønderbunadens mor

Hjørdis Halmøy Floan (1895-1983) er Nord-Trønderbunadens mor. På folkemunne kalles derfor bunaden Floanbunad. Hun var en ivrig bunadbruker hele livet.

Hjørdis startet sist på 1920-tallet en omfattende og møysommelig registrering av eldre plagg i fylket, en registrering som tok 10 år. Resultatet var Nord-Trønder bunadene slik vi kjenner dem i dag, samt en hverdagsbunad som var i produksjon frem til 1960-tallet. Bunaden lages i dag av Hjørdis sine etterkommere i Bunadsaum i Inderøy.

Bunadsaum, Inderøy

Rekonstruerte bunader

Nord-Trøndelag Folkedraktsaum har tilhold i Bunadburet på Bjerkem rett utenfor Steinkjer.

Berit Bjerkem har produksjon og salg av rekonstruerte bunader fra Nord-Trøndelag. Bunadene er rekonstruerte etter kleskikken i Nord-Trøndelag i perioden ca 1750 til ca 1840. Denne bunaden er eit skikkelig festplagg med vakre stoff, farger, snitt og detaljar fra regionen. Håndverkstradisjoner er mer enn utseende, det handler også om syteknikker.

steinkjer bjerkem bunadburet bunader (1)

Trønderbunaden

Trønderbunaden forbindes av mange på Innherred som en bunad for sørdelen av fylket, men er en bunad for hele Trøndelag.

Trønderbunaden ble laget av håndarbeidslærerinnene Kaspara Kyllingstad, Ingeborg Krogstad og Ragna Rytter. De forsøkte å legge sammen ulike tradisjoner i trøndelagsbygdene for å lage en bunad som skulle representere tradisjonene i hele landsdelen.

Bunaden finnes i rødt, grønt og blått og er inspirert av rokokkomotene på 1700-tallet som da hadde stor innflytelse på drakttradisjonene i Trøndelag. Bunaden var ferdig i 1923. Bunaden kan sees på Husfliden i Steinkjer.

Husfliden Steinkjer

Lokalprodusert bunadsølv

Sølvet til Nord-Trønderbunaden/Floanbunaden produseres i Steinkjer hos Husby Optikk. Her har Gullsmed Trond Stene sitt verksted og produserer og reparerer søljer og annet sølv til Nord-Trønderbunaden.

Sørsamisk folkedrakt – Gapta

De samsike folkedraktene har regionale forskjeller, og er ulike i ulike områder. Derfor kan man se forskjell på for eksempel en sørsamisk og en nordsamisk kofte.

På sørsamisk heter kofta gaeptie, gapta eller gåptoe – ut fra regionale dialekter. Den sørsamiske drakten er stort sett lik i hele det sørsamiske området, men det finnes noen variasjoner mellom ulike distrikter og familier.

Drakten kan variere i farge og snitt. Skobånd og læstoe/bånd på nederste del av drakten kan fortelle om kjønn, alder og sivilstatus. På Saemien Sijte i Snåsa kan du lære om samisk kultur, tradisjoner og håndverk; duodji.

Saemien Sijte. Barmklede til mann. Foto: Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter

UTSTILLINGER OG SALGSSTEDER

Center map
Traffic
Bicycling
Transit