Bli med på byvandring i Steinkjer og Levanger og lær om den vernede Trehusbyen og den særegne gjenreisningbyen – to byer med en helt unik historie.

Byvandring i Steinkjer

Steinkjer kommune har en spennende byhistorie; deler av byen brant i 1900 og den ble bygd opp igjen i jugendstil. Under 2.verdenskrig ble byen bombet og omtrent hele sentrum ble lagt i ruiner. I dag er byen preget av fire bydeler, delt av elven og jernbanen.

Vi starter vandringen ved Rådhuset og avslutter ved Steinkjer kirke. Under vandringen ser vi at Steinkjer er en karakteristisk gjenreisningsby, mens flere gatenavn i byen henspeiler på forhistorisk storhetstid og viktige historiske milepæler. Etter turen vil dere kanskje se på Steinkjer by med litt andre øyne. Vandringen tar ca. 1 time.

Tid: På bestilling
Sted: Oppmøte med Steinkjer Rådhus
Tidsbruk: 1 time
Pris for grupper: 750 kr på ukedager og 1000 kr når det er helg.

KONTAKT OSS FOR BESTILLING

Byvandring i Steinkjer og Levanger

post@visitinnherred.com
Tlf: 74 40 17 16

Byvandring i Levanger

Bli med på guidet byvandring i Levanger. Vi går igjennom byen, får høre byhistorien og ser nærmere på noen av bygningene. Levanger er en av Norges mest interessante trehusbyer med stor nasjonal kulturminneverdi.

Bebyggelsen i sentrum er særpreget og unik i nasjonal sammenheng, særlig trehusbygningene i sveitser- og jugendstil. Levanger har en av få enhetlige bebyggelser i hele Norge fra perioden 1896 – 1904 og har bevart mye av særpreget som trehusby fra denne tiden. Levanger har langt tilbake i historien vært en markedsplass og det er spor fra middelalderen i grunnen i sentrum. Riksantikvaren har vedtatt kulturminnefredning av store deler av sentrum og de mottok Olavsrosa i juni 2013.

Tid: På bestilling
Sted: Levanger sentrum
Tidsbruk: 1-2 timer.

Blomsterbyen og trehusbyen Levanger - Fot. Trond Hattrem