Snåsa – bare navnet er egnet til å gi assosiasjoner til mystikk og vill natur. La oss vise deg Snåsa, slik vi ser denne vakre perlen helt nord på Innherred!

Hallbufjellet - Snåsa

Eventyrlige Snåsa  – ei perle som tar pusten fra deg!

Hammerhatten, Snåsa

Mer enn 25% av Snåsa kommune er vernet som Nasjonalpark

Mot Gjefsjøen

Naturen er lett tilgjengelig, menneskene få og perlene mange.

Snåsa ved Grisbakkhytta

Historien lang og spennende

Snåsa – mer villmark enn folk

Snåsa kommune ligger helt nord på Innherred og byr på store naturopplevelser. Med mer enn nesten en hel kvadratkilometer nasjonalpark pr innbygger og fantastiske Snåsavatnet er det uendelig med muligheter for fantastiske naturopplevelser. Du kan vandre i timesvis, sykle eller bare ta en avstikker fra fylkesvegen. Naturen ligger der og venter på deg!

Sørsamisk mystikk og vill natur
Snåsa er senter for den sørsamiske befolkninga, språket og kulturen og er på mange måter en sørsamisk «hovedstad» i Norge. Den sørsamiske kulturen er rik på historie med hovedvekt på muntlig formidling fra generasjon til generasjon.

På Saemien Sijte kan du bli kjent med de sørsamiske gudinnene, tradisjonelt håndverk, gamle myter og mystikk.

Saemien Sijte

I gåtie på Saemien sijte sitter historien i veggene, og de dyktige guidene kan fortelle deg historier som har overlevd fra generasjon til generasjon.

Saemien Sijte

Lær historien om de samiske gudinnene i gåtie, bli kjent med de samsiske årstidene og ta turen inn i mytologiens verden

Saemien Sijte

Ta en kaffesup og nyt stillheten

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – Låarte-Skækhere nasjonalpark

Nasjonalparken ligger i Snåsa, Steinkjer og Verdal. Den er og har vært et sentralt sørsamisk område. Samene har brukt området i flere hundre år, og man kan den dag i dag se rester etter gamle boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder.

Landskapet er preget av lavfjellsområder med slake terrengformasjoner. Det karakteristiske med området er de mange fjelldalene, gammel bosetning og store sammenhengende skogsområder som er relativt uberørt av mennesker. Vegetasjonen preges også av store myrer, glissen skog og bart fjell. Midtiklumpen på 1333 m.o.h. er nasjonalparkens høyeste fjell.

Man kan fortsatt se spor etter det gamle kulturlandskapet flere steder. Eksempler på dette er: gamle ferdselsveier, seterdrift, fjell- og myrslått og samiske kulturminner. Reindrift er fortsatt en viktig del av den samiske kulturen og innenfor nasjonalparken ligger det to reinbeitedistrikt. Skjækerfjell reinbeitedistrikt og Luru reinbeitedistrikt.

Reindrift i Snåsa -
Foto: Olgeir Haug

Hele familien deltar i reindrifta

Er du heldig kan du fange blinkskudd i fjellet

Men hold avstand og ikke skrem dyra

Lev tett på vill natur

Nasjonalparken har innfallsporter som er godt tilrettelagte og veldig poulære, men kommer du inn i selve nasjonalparken vil du kunne vandre i dagesvis uten å møte andre mennesker. Nasjonalparken er landets 4. største og byr på fiske og jakt i tillegg til fantastisk turterreng. I de høyereliggende vannene i Snåsafjella er det muligheter for gode ørret- og røyefangster. Nasjonalparken er dessuten kjent for gode bestander av rype og skogsfugl.

Sporløs ferdsel og sikkerhet på tur

Å ferdes i naturen legger et stort ansvar på deg, du skal ikke etterlate annet enn fotspor, og ikke ta annet et bilder- veldig enkelt forklart, men også helt sant. Ta deg for all del ikke til rette ved å flytte på steiner og bygge varder. For alt du vet kan de steinene tilhøre en samisk offerplass og være fredet som kulturminne. Les gjerne våre sikkerhetstips for fjelltur.

Lavotur mellom Ismenningen og Eggenstjønna

Det enkle friluftslivet

Tett på naturen

Skjækerhytta til Snåsa Fjellstyre
Foto: Hallvard U. Smestad. Landskapsbilder

under åpen himmel, i telt eller hytte

Er noe av det som gjør Snåsa spesielt

Fisk i fjellvatn, elver og Snåsavatnet

og fang ørret, røye og lake

Bli inspirert til å oppsøke naturen og skap dine egne minner!

Vi har samlet noen av våre aller beste tips til gode naturopplevelser i Snåsa slik at du kan starte planleggingen av ditt neste eventyr allerede nå!

Padle inn i solnedgangen

På Snåsavatnet er det tilrettelagt for padling med anbefalte padleruter, her kan du sykle fra campingplass til campingplass, eller ta med teltet til ei fredelig øy. På fjellvatna kan du med enkle midler komme deg langt inn i fjellet med leid kano.

Padling på Snåsavatnet

Padling på Snåsavatnet

Padling på Snåsavatnet

og i de mange små elvene og fjellvatna

passer både nybegynnere og erfarne padlere

sup på snåsavatnet

med kano, kajakk eller sup

Se våre beste padletips!

Gressåmoen - Olgeir Haug

Fjellgårdene i Snåsa

Gressåmoen - Olgeir Haug

Det er 4 fjellgårder i Snåsa som alle har vært bebodde. I dag er det ordinær gårdsdrift på Gjefsjøen og Gaundalen, mens Holden og Gressåmoen er ubebodde.

Turen fra fjellgård til fjellgård i Snåsafjella er en fantastisk fjelltur over flere dager gjennom Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, med overnatting på fjellgårdene.

Foto: olgeir Haug

Operasjon Rype på Gjefsjøen under 2. verdenskrig

RYPE var kodenavnet på en amerikansk fallskjermstyrke, the Norwegian Operations Group (NORSO), som ble droppet i Snåsafjella 24. mars 1945 og hadde tilholdssted på Gjefsjøen Fjellgård.

Styrken tilhørte (forløperen til) CIA og ble ledet av den senere CIA-sjefen William Colby. Soldatene var rekruttert for å drive geriljaaksjoner bak fiendens linjer. Styrken i Snåsafjella var hovedsakelig norskamerikanere. 3. september 2021 åpnet basen til Operasjon RYPE for publikum inne på Gjefsjøen.

Bli inspirert til å oppsøke Snåsa og skap dine egne minner!