Snåsa – bare navnet er egnet til å gi assosiasjoner til mystikk og vill natur. La oss vise deg Snåsa, slik vi ser denne vakre perlen helt nord på Innherred!

Hammerhatten, Snåsa

Eventyrlige Snåsa  – ei perle som tar pusten fra deg!

Mer enn 25% av Snåsa er vernet som nasjonalpark og kommunen er nasjonalparkkommune

Heggsjøtoppen i Snåsa
Foto: Snåsa Fjellstyre

Naturen er lett tilgjengelig, menneskene få og perlene mange.

Snåsa – mer villmark enn folk

Snåsa kommune ligger helt nord på Innherred og byr på store naturopplevelser. Med mer enn nesten en hel kvadratkilometer nasjonalpark pr innbygger og fantastiske Snåsavatnet er det uendelig med muligheter for fantastiske naturopplevelser. Du kan vandre i timesvis, sykle eller bare ta en avstikker fra fylkesvegen. Naturen ligger der og venter på deg!

Sørsamisk mystikk og vill natur
Snåsa er senter for den sørsamiske befolkninga, språket og kulturen og er på mange måter en sørsamisk «hovedstad» i Norge. Den sørsamiske kulturen er rik på historie med hovedvekt på muntlig formidling fra generasjon til generasjon.

Hos Saemien Sijte kan du bli kjent med de sørsamiske gudinnene, tradisjonelt håndverk, gamle myter og mystikk.

Saemien Sijte

I gåtie hos Saemien Sijte sitter historien i veggene, og de dyktige guidene kan fortelle deg historier som har overlevd fra generasjon til generasjon.

Saemien Sijte

Lær historien om de samiske gudinnene i gåtie, bli kjent med de samsiske årstidene og ta turen inn i mytologiens verden

Saemien Sijte

Ta en kaffesup og nyt stillheten

Reindrift i Snåsa -
Foto: Olgeir Haug

Lær om den samiske reindrifta

Møte med rein ved Brandheiklumpen

Er du heldig kan du fange blinkskudd i fjellet

Men hold avstand og ikke skrem dyra

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – Låarte-Skækhere nasjonalpark

Nasjonalparken ligger i Snåsa, Steinkjer, Verdal, Grong og Lierne. Den er og har vært et sentralt sørsamisk område. Samene har brukt området i flere hundre år, og man kan den dag i dag se rester etter gamle boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder.

Landskapet er preget av lavfjellsområder med slake terrengformasjoner. Det karakteristiske med området er de mange fjelldalene, gammel bosetning og store sammenhengende skogsområder som er relativt uberørt av mennesker. Vegetasjonen preges også av store myrer, glissen skog og bart fjell. Midtiklumpen på 1333 moh. er nasjonalparkens høyeste fjell.

Man kan fortsatt se spor etter det gamle kulturlandskapet flere steder. Eksempler på dette er: gamle ferdselsveier, seterdrift, fjell- og myrslått og samiske kulturminner. Reindrift er fortsatt en viktig del av den samiske kulturen og innenfor nasjonalparken ligger det to reinbeitedistrikt. Skjækerfjell reinbeitedistrikt og Luru reinbeitedistrikt.

Holderen, Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark. Foto: Hallvard Smestad

Lev tett på vill natur

Nasjonalparken har innfallsporter som er godt tilrettelagte og kommer du inn i selve nasjonalparken vil du kunne vandre i dagesvis uten å møte andre mennesker. Nasjonalparken er landets 4. største og byr på fiske og jakt i tillegg til fantastisk turterreng. I de høyereliggende vannene i Snåsafjella er det muligheter for gode ørret- og røyefangster. Nasjonalparken er dessuten kjent for gode bestander av rype og skogsfugl.

Snåsa Fjellstyre har ansvaret for å forvalte statsallmenningene i Snåsa, Norges nest største allmenning. De leier ut hytter som er gode utgangspunkt for jakt, fiske og friluftsliv, og bygdas 2000 fiskevann venter på den som vil prøve fiskelykken.

Det enkle friluftslivet

Ved Andorsjøen
Foto Snåsa Fjellstyre

Tett på naturen

Skjækerhytta til Snåsa Fjellstyre
Foto: Hallvard U. Smestad. Landskapsbilder

Under åpen himmel, i telt eller hytte

Fiske ved Åsvatnet
Foto Olgeir Haug

Er noe av det som gjør Snåsa spesielt

Fiske ved Holmtjønna
Foto Snåsa Fjellstyre

Fisk i fjellvatn, elver og Snåsavatnet
og fang ørret, røye og lake

Bli inspirert til å oppsøke naturen og skap dine egne minner!

Vi har samlet noen av våre aller beste tips til gode naturopplevelser i Snåsa slik at du kan starte planleggingen av ditt neste eventyr allerede nå!

Snåsas setrer inviterer deg til minnerike opplevelser i Snåsas fjellverden!

I Snåsa er mellom 10-15 setrer åpen hver sommer. De første setrene åpner i begynnelsen av juni, og de siste stenger ikke før i slutten av august. Her beiter kyrne rent, friskt  og urterikt fjellgress som gir melka og seterproduktene særegne kvaliteter.  Gjennom hele sommeren er det mulig å oppleve det helt spesielle seterlivet og smake på ekte seterprodukter.

Padle inn i solnedgangen

På Snåsavatnet er det tilrettelagt for padling med anbefalte padleruter, her kan du sykle fra campingplass til campingplass, eller ta med teltet til ei fredelig øy. På fjellvatna kan du med enkle midler komme deg langt inn i fjellet med leid kano.

Padling ved Føllingstua Camping
Foto: Visit Innherred

Padling på Snåsavatnet

Pause fra padlingen ved Sandnestangen
Foto: Hallvard Smestad

og i de mange små elvene og fjellvatna

passer både nybegynnere og erfarne padlere

Padling ved Grønøra, Snåsa

med kano, kajakk eller sup

Se våre beste padletips!

Gressåmoen - Olgeir Haug

Fjellgårdene i Snåsa

Det er 4 fjellgårder i Snåsa som alle har vært bebodde. I dag er det ordinær gårdsdrift på Gjefsjøen og Gaundalen, mens Holden og Gressåmoen er ubebodde.

Turen fra fjellgård til fjellgård i Snåsafjella er en fantastisk fjelltur over flere dager gjennom Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, med overnatting på fjellgårdene.

Foto: olgeir Haug

Operasjon Rype på Gjefsjøen under 2. verdenskrig

RYPE var kodenavnet på en amerikansk fallskjermstyrke, the Norwegian Operations Group (NORSO), som ble droppet i Snåsafjella 24. mars 1945 og hadde tilholdssted på Gjefsjøen Fjellgård.

Styrken tilhørte (forløperen til) CIA og ble ledet av den senere CIA-sjefen William Colby. Soldatene var rekruttert for å drive geriljaaksjoner bak fiendens linjer. Styrken i Snåsafjella var hovedsakelig norskamerikanere. 3. september 2021 åpnet basen til Operasjon RYPE for publikum inne på Gjefsjøen.

Bli inspirert til å oppsøke Snåsa og skap dine egne minner!

Se alt hva Snåsa har å by på!

Overnatting og spisesteder i Snåsa