I krigsårene 1940-45 var Falstad fangeleir for politiske fanger. I dag er det minnested og senter for menneskerettigheter.

Falstadsentret ligger på Ekne i Levanger Kommune på Innherred – en liten time nord for Trondheim.

Falstadbygningen ble oppført i 1921-24 som skolehjem for “forsømte gutter”. I 1941 ble anlegget om gjort til “SS Strafgenfangenenlager Falstad”, den neste største fangeleiren i Norge. Om lag 4500 mennesker fra 16 land satt i leiren i 1941-45. Flertallet var norske politiske fanger, mens de utenlandske fangene primært kom fra Sovjet, Jugoslavia, Polen og Danmark. For mange var Falstad en mellomstasjon til Grini eller konsentrasjonsleirer i Tyskland.

Falstadsenteret er i dag et nasjonalt undervisnings- og dokumentasjonssenter. Kjerneaktiviteter er forskning, formidling og undervisning i temaene krigens fangehistorie og menneskerettigheter. Falstadsenteret er et egnet kurs- og konferansesenter.

“Ansikt til ansikt”

Falstadsenterets faste utstilling “Ansikt til ansikt” tar opp fremveksten av nazismen, Falstad-leiren 1941-45, det tyske leirsystemet i Norge, de norske jødenes og østeuropeernes skjebne og utviklingen av menneskerettighetene etter krigen.

SS Strafgefangenenlager Falstad

FALSTADSKOGEN

Retterstedet Falstadskogen, som ligger en kilometer sør for Falstadbygningen, er i dag nasjonalt minnested og krigsgravplass.

Krigsminne Falstadskogen, Levanger, Norge