Innherred har en sentral plass i norsk historie med slaget på Stiklestad i 1030 som midtpunkt og er spesielt rik på fornminner som gravfelt og helleristninger. Benytt deg av sykkel eller bil og planlegg en historisk tur i vakker natur.

Spor etter mennesker som levde sine liv på Innherred mange hundre år før vår tidsregning kan oppleves flere steder i form av blant annet gravfelt og helleristninger.

Helleristninger – røde tegninger i berg omgitt av mystikk kan oppleves flere steder i regionen: Bardal ikke langt fra Steinkjer sentrum,  Bøla 30 km øst for Steinkjer, Kvennavik i Mosvik, Inderøy og Holtås Helleristningsfelt i Levanger.

Ved Bardal finner du en av Trøndelags største samlinger av helleristninger, mens Bølareinen på Bøla er en av Europas mest kjente helleristningsfigurer. Helleristningene ved Holtås er karakteristiske ristninger fra steinalderen, det er rundt hundre dyrefigurer på flatt berg. Bergkunsten i Kvennavika er Nordens største ansamling av fiske-figurer.

Gravplasser- og hauger er en annen type fornminner som finnes flere steder i regionen, men på Skeifeltet i Sparbu sør for Steinkjer, Helgefeltet ved Byafossen øst for Steinkjer og Hegstadmarka og Hallemsmarka i Verdal er det samlet flere graver i større gravfelt.

Ved Gjeite, et høydedrag over Levanger,  har det vært sammenhengende bosetting i flere tusen år og rundt gården ligger det 28 gravhauger.
Skånes på Kaustangen mellom Verdal og Levanger er det et stjerneformet gravfelt fra yngre jernalder.

Toldnes ved Beitstadfjorden tilbys det guiding ved kulturminnene på «De dødes øy» – en viktig del av vår felles hukommelse. De over 3000 år gamle sporene etter menneskenes liv og død er en kunnskaps- og opplevelseskilde som vi gjerne deler med alle som er interessert.

Mer informasjon:
Last ned brosjyren «Veiviser til 10 kulturminnemiljø i Steinkjer»
I denne brosjyren kan du finne fram til 10 spennende og flotte kulturminner i Steinkjer.

Center map
Traffic
Bicycling
Transit