Start i Steinkjer sentrum og sykle gjennom den frodige landbruksbygda Henning. Henning er ei bygd rett øst for sentrum med variert natur. Turen går etter bde grus- og asfaltvei, kommunal- og fylkesvei. Ruta har noe stigning, men kun ett kort parti som er skikkelig bratt. Det er mulig å binde turen sammen med andre nærliggende turer, og det er mulig å korte turen ned om ønskelig.

Start i Steinkjer sentrum

Turen kan med fordel startes i sentrum av byen.
Langs ruta ligger Bunadburet på Bjerkem, Oftenåsen utfartsområde,  Hornemannshølen badested, Brandseggfossen, Brandsegg trøndermorene og gravhauger.
Følg veiskilting Røysing, Årholt, Vibe.

Pictogram for tursykling: medium

Gradering: Medium
Lengde: 25,3 km
Varighet: ca 2 t
Sesong: Apr – okt

Veibeskrivelse:

Fra Kongensgata i Steinkjer sentrum, følg Ogndalsvegen ca 4 km til du kommer til Bruemsvegen til høyre.
Sykle langs Bruemsvegen i ytterlig 4,3 km hvor vegen blir Rølivegen. Fortsett et lite stykke til du kommer til avkjøringen til Fv265 – følg denne frem til du kommer til Såseggvegen til høyre. (2.9 km)
Følg Såseggvegen til du kommer til Rølivegen (4.8 km). Ta til høyre og følg Rølivegen til du når Fossliveine (3.2 km) der du kan ta til ventre.
Fortsett på Fosslivegen (etter 2.2 km heter den Tranaskogvegen) frem til du kommer til Ogndalsvegen (6.1 km). Ta til ventre og følg veien til du kommer til hvor du startet turen.

Du vil kanskje også like