Innherreds vakre kulturlandskap forteller en rik historie. Gjennom glimt fra fortiden ser vi landskapet med nye øyne.

INNHERRED – NASJONENS VUGGE

Nasjonens fødested ligger i Stiklestad, Verdal. Her falt Olav den Hellige i 1030. Slaget forandret Norge og la grunnlaget for det moderne Norge vi ser med kristendom, rettsvesen og verdier som preger landet i dag. Stiklestad Nasjonale Kultursenter formidler historien gjennom utstillinger og andre arrangementer. Opplev historiske Innherred med slagplassen fra 1030 på Stiklestad, helleristninger, gravhauger, spor etter 2.verdenskrig og flotte museer.

Vikingene fra Stiklestad Foto: Espen Storhaug

HELLERISTNINGER OG GRAVHAUGER

Den spede begynnelse av bosettingen på Innherred kan du se på Bøla. Her ser du bla.helleristningen Bølareinen som er 6000 år gammel. På den tiden lå havet høyere og menneskene var jegere og fjorden har vært vei og matfat i tusener av år. Norges tetteste konsentrasjon av store gravhauger og gravfunn forteller om aktiv handel med utlandet.

Vikingtiden særpreges av sterke høvdinger som var oppsatt av Norrøne guder og blodshevn. Hos Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Egge Museum kan man lære mer om vikingetiden.

KLOSTERRUINER

Ved Okkenhaug i Levanger var det på slutten av 1100-tallet et Cistercienserkloster. I dag ser vi bare bygningsrester etter selve klosterkirken – Munkeby klosterruiner. Det er et moderne Mariakloseter like ved, grunnlagt av den samme citeaux-ordenen. Midt i mellom det klosterruinene og det nye klosteret ligger Munkeby Herberge med gårdsbutikk og overnatting.

TRONDHEIMSFJORDEN SOM FERDSELSVEG

Helt fra de eldste tider har sjøen vært ferdselsvegen for folket rundt Trondheimsfjorden. Utover 1700- og 1800-tallet fikk jektfarten stor betydning for handelsnæringen på Innherred. Det ble fraktet jordbruksvarer, fisk og trelast. Båten var også et viktig framkomstmiddel.

Handelen var en av grunnsteinene til etableringen av byer og handelssentrum. På Innherred har vi verdens siste seilende jekt, Jækta Pauline, som er et av de mest verneverdige fartøyene i Norge. Kjerknesvågen kai i Inderøy er Jækta Paulines hjemmehavn. Hvert år i august seiler verdens eldste seildampskip som fortsatt er i drift, «Hansteen» på en eventyrlig seilas på Trodheimsfjorden. (Desverre avlyst i 2020 pga a Coronasituasjonen).

TREHUSBYEN LEVANGER

Levanger har mange vakre gamle bygårder i jugend, sveiter og ny-gotikk. Bygårdene i Levanger sentrum ble bygd etter siste bybrann i 1897 og er godt bevart fram til i dag. De gir trehusbyen sitt særpreg med ulike stilarter som sveitser, ny-gotikk og jugend.

FALSTADSENTERET

Falstad i Levanger ble under 2.verdenskrig omgjort fra skolehjem for «forsømte gutter» til “SS Strafgenfangenenlager Falstad”, den neste største fangeleiren i Norge. Ca 4500 mennesker fra 16 land satt i leiren i 1941-45.

Flertallet var norske politiske fanger, mens de utenlandske fangene primært kom fra Sovjet, Jugoslavia, Polen og Danmark. For mange var Falstad en mellomstasjon til Grini eller konsentrasjonsleirer i Tyskland. Les om Falstadhistorien og besøk senteret

GJENREISINGSBYEN STEINKJER

Under 2 verdenskrig ble Steinkjer bombet og omtrent hele byen ble lagt i ruiner, men ingen menneskeliv gikk tapt. Under og etter krigen ble byen bygget opp igjen og Steinkjer er i dag en av landets mest vellykka og best bevarte gjenreisningsbyer. Byen ble gjenreist etter planer fra Brente Steders Regulering.

SETERDRIFT

Innherred har et aktivt jordbruk og setringen har vært en viktig del av landbruket. I Snåsa på 1700-og 1800-tallet var seterdrifta meget viktig om sommeren og det kan ha vært 300 setrer i bygda før i tiden. Nå er det mellom 15-20 setrer åpen for publikum hver sommer i Snåsa. Besøk en seter i sommer!

Du vil kanskje også like