Den gamle ferdselsåren mellom Sverige og Norge i Verdal er restaurert og brukes i dag av pilegrimmer, syklister og vandrere.

Vi anbefaler Karl Johans veg som et godt turforslag i Verdal.

Karl Johans veg strekker seg fra Skalstufjellet i Jämtland til Ådalsvollen i Verdal, og var i sin tid riksvei mellom Norge og Sverige. I 1821 bestemte den svensk-norske kongen Carl Johan at det skulle bygges kjøreveg over Skalstufjellet til Verdal og den sto ferdig i 1835. Nesten 200 år senere er veien fortsatt både vakker og godt farbar.

Et kongelig veivalg over fjellet

Ferdselsleia mellom Jämtland og Verdal har sannsynligvis opplevd flere kongeferder. Her reiste Olav Haraldson da han skulle til Stiklestad, og det var denne leia Kalv Arneson valgte da han senere skulle hente hjem Olavs sønn Magnus fra Garadarike for å bli ny Konge i Norge. Og det var her kong Carl Johan i reiste i egen karjol – og med stort følge da kjørevegen som fikk hans navn ble åpnet i 1835.

Den var lenge en viktig forbindelseslinje for ferdsel og varetransport mellom de to landene. Veistrekningen er 17,5 km lang, fredet og godt bevart. Vegen er en helhetlig og godt bevart vegstrekning der det også er bevart flere tidstypiske steinhvelvbruer.

Vegdekket består av grus og gress, og den går over en rekke steinhvelvbruer, ei hellebru, mange tørrmurte stikkrenner og to nyrestaurerte trebruer. To milesteiner i støpejern står også langs vegen. Kleiva har murer på opptil tre meters høyde. Vegen er i dag en mye brukt turveg.

Karl Johans Vei

Fortellingen er et utdrag fra Vegvalg. Ferdselsvegen mellom Sverige og Norge - mellom Jämtland og Trøndelag gjennom Verdalen, har i lang tid vært en viktig forbindelseslinje. Det var den svensk-norske kongen Karl Johan som fikk bygd kjørevegen som skulle lette ferdselen og varetransporten mellom de to landene, og vegen ble også oppkalt etter ham.

Ankomst:

Rett sør for Verdal sentrum, tar du av og følger Jämtlandsvegen – Fv 72 østover i ca 35 kilometer. Parker på veiens venstre side ved Værdalske befestninger og gå over vegen ved skiltet «Karl Johans Klev» på veiens høyre side.

Du vil kanskje også like:

Center map
Traffic
Bicycling
Transit