Den gamle ferdselsåren mellom Sverige og Norge i Verdal er restaurert og brukes i dag av pilegrimmer, syklister og vandrere.

Karl Johans veg strekker seg fra Skalstufjellet i Jämtland til Ådalsvollen i Verdal, og var i sin tid riksvei mellom Norge og Sverige. Veien ble bygget av den svensk-norske kongen Carl Johan og sto ferdig i 1835.

Den var lenge en viktig forbindelseslinje for ferdsel og varetransport mellom de to landene. Veistrekningen er 17,5 km lang, fredet og godt bevart. Vegen er en helhetlig og godt bevart vegstrekning der det også er bevart flere tidstypiske steinhvelvbruer.

Vegdekket består av grus og gress, og den går over en rekke steinhvelvbruer, ei hellebru, mange tørrmurte stikkrenner og to nyrestaurerte trebruer. To milesteiner i støpejern står også langs vegen. Kleiva har murer på opptil tre meters høyde. Vegen er i dag en mye brukt turveg.

Deler av den drøyt 500 km lange Pilegrimsleden St. Olavsleden fra Sundsvall til Trondheim går langs Karl Johans Veg.

Les mer om Historien bak Karl Johans veg på digitaltfortalt.no

Ankomst:

Følg Jämtlandsvegen – Fv 72 østover fra E6 rett sør for Verdal sentrum ca 35 kilometer. Parker på veiens venstre side ved Værdalske befestninger og gå over vegen ved skiltet «Karl Johans Klev» på veiens høyre side.

Center map
Traffic
Bicycling
Transit