Falstadsenteret er for mange kjent for å tidligere ha vært en fangeleir under andre verdenskrig. I dag er det et minnested og nasjonalt senter for andre verdenskrigs fangehistorie og menneskerettigheter. Men det er også et sted hvor du finner en rekke kunstverk som tilbyr ulike innganger til refleksjon og samtale om stedets historie.

Kunst i Kommadanents bolig

Kommandantboligen på Falstad ble tegnet og bygget av fanger på ordre fra den tyske ledelsen av SS Strafgefangenenlager Falstad i 1943–1944­. Huset var bolig for kommandant Werner Jeck og hans etterfølgere Georg Bauer og Karl Denk. I årene 1945–1949 bodde direktøren for landssvikleiren Innherad fangeleir her.
Dette huset har nå blitt pusset opp og høsten 2020 ble kommandantboligen tatt i bruk som Falstadsenterets nyeste læringsarena. Hovedetasjen er etablert som et «demokratisk verksted» for skiftende aktiviteter. Kjelleren rommer utstillingen Maktens ansikter.

Maktens Ansikter

Utstillingen «Maktens ansikter» finner du i kjelleretasjen i Kommandantens bolig. Her hadde den tyske sin offisersmesse, peisestue, bar, kjegle- og skytebane, og tilfluktsrom. Utstillingen er i stadig utvikling for bruk i undervisning og workshop-aktiviteter. Den legger til rette for utforsking av historier om overmakt, avmakt og motmakt i SS-leiren Falstad. Med historien som utgangspunkt, inviterer den til refleksjon og samtaler om sammenhenger mellom makt, handlingsrom, valg og ansvar.
Utstillingen er skapt av Falstadsenteret i tett samarbeid med arkitektene Carle Lange og Oliver T. Edwards (Doyo Group AS).

Sommeren 2022: Führerzimmer

Fra 2. juli 2022 viser den tyske fotografen Jakob Ganslmeier og den norske forfatteren Simon Stranger for første gang sitt felles verk «Führerzimmer» i kommandantboligen på Falstad. Verket er en romlig og audiovisuell installasjon hvor kunstnerduoen går inn i og utforsker perspektivet til krigens gjerningspersoner. Verket er skapt som del av det europeiske kultursamarbeidsprosjektet «Houses of Darkness».

Lydverket Ears of the field

I det nye tilbygget til kommandantboligen som er laget i glass, spiller lydverket «Ears of the Field» av kunstneren Siri Austeen. Verket ble opprinnelig laget som del av prosjektet Falstad Kunst 2009, i regi av Kunst i offentlige rom (KORO).

Re-Remembering

I Borggården på Falstadsenteret står den flotte treskulpuren Re-Remembering.  Den er laget av billedkunstner Tore Reisch, og består av seks par føtter skåret ut av stammer fra malmfuru. Føttene danner en sirkel og møtes i en solid lafteknute på toppen. Inne i sirkelen er en kube med spiralformer skåret ut i tre. Spiralformene gir assosiasjoner til DNA-molekylet, som bestemmer egenskaper og arveanlegg i kroppens celler. Verket retter fokus mot spørsmålet om traumatiske hendelser og personlige opplevelser fra fangenskap og frihetsberøvelse kan overføres til nye generasjoner. Er det slik at dramatiske krigsopplevelser også kan nedarves gjennom genene til barn og barnebarn?

Re-Rembering på Falstadsenteret. Foto Ole Martin Wold

Minnesmerket i Falstadskogen

I Falstadskogen, ikke langt fra Falstadsenteret, er det fire minnesmerker.

– Relieffet «Arkebusering» laget av billedhoggeren Odd Hilt, som selv var fange på Falstad i 1942. Den ble avduket i 1947.
– I 1963 utformet billedhoggeren Gunnar Jansson et minnesmerke som består av 27 steinpyramider og en minnestein med navn og kart. Hver pyramide markerer ett eller flere gravsteder.
– Bauta av billedhugger Nils Aas ble i 198 avduket på motsatt side av vegen i Falstadskogen.
– I forbindelse med åpningen av Falstadsenteret i 2006 ble det reist en minnestein med navnene på de jugoslaviske ofrene, utformet av arkitekt Atle Aas.

Falstadfangenes takkebauta

Nils Aas har også laget en annen skulptur på Falstadsenteret, en bauta med bronserelieff. Ved innkjørselen til senteret står Falstadfangenes takkebauta.
Den ble reist i 1999 av tidligere falstadfanger som en takk til lokalbefolkningen på Ekne. Følgende tekst står skrevet på steinen:
«Fra Falstadfangene 1941-1945
Til alle dere som med fare for dere selv gav matpakker smuglet inn brev og hilsninger og som åpnet heimen for alle de som ville besøke oss i leiren. Vi står i evig takknemlighet. Takk»

FAlstadgangenes takkebauta av Nils Aas

Du vil kanskje også like