Marsimartnan er en av de eldste og viktigste markeder i Norge, og kan spores helt tilbake til Vikingtida. Kom til Levanger 1. – 4. mars og opplev et vintermarked som er bygd på tradisjoner, kvalitet, kultur og opplevelse. Her samles handelsreisende fra fjern og nær, og skaper et yrende folkeliv i Trehusbyen.

Historisk vintermarked i Trehusbyen Levanger

Marsimartnan er regionens fremste kulturmartna med fokus på «ekte vare» i alle ledd – både når det gjelder handel, kultur og folkefest.
Marsimartnan har lange tradisjoner og kan spores tilbake til vikingtiden. Her kan du også besøke og oppleve gallerier, delta på barne- og familievennlige aktiviteter, konserter, museer, den historiske Sjøgata, lokal mat og drikke og den magiske Fakkelnatta på fredagskvelden!

Sentrum forvandles

Levanger forvandles til en livlig markedsplass og et sosialt møtested. Det blir boder med handel på torvet og på Dampskipsbrygga som før, og liv og røre ellers i og rundt sentrum. Det blir mange muligheter for å nyte nydelig og kortreist mat og drikke.

I 2023 blir det igjen 4 dager med stort og variert program. I tillegg til boder kan du  oppleve bl.a:

–             Fakkelnatta med underholdning og tablåer langs ruten
–             Fullt program i lavvoen
–             Stor aktivitet i Bymuseet sine lokaler
–             Skileikarrangement i sentrum
–             Marsimartnans mester
–             Tivoli
–             Mange andre store og små aktiviteter og arrangement.
–             Barnas Marsimartna med aktiviteter m.m. for de minste.

Fakkelnatta – En magisk oppelvelse

Fakkelnatta på fredagskvelden er et desidert høydepunkt med historiske tablå. Hele bysentrum slukkes og byen settes i en magisk stemning.

Tur med hest og kjerre

Det blir også i år mulighet for gratis hesteskyss for store og små i Trehusbyen

Overnattingsmuligheter når du kommer til Levanger

Thon Hotell Backlund +47 74 08 16 00
Munkeby Herberge +47 996 92 315
Levanger Camping +47 400 07 006
Falstadsenteret +47 74 02 80 40
Troset gård +47 951 51 420
Hammer gård +47 4520734
Nordic Mission Center +47 74 09 50 52
Laberget Leirsted +47 74 09 54 24
Rinnleiret +47 959 66 603
Ytterøy Overnatting + 47 900 79 681

Her finner du oversikt over parkeringsmuligheter.

Med røtter til vikingetiden

Navnet Marsimartnan er knyttet til Mattismesse (24. februar),  og ble avholdt uka etter St. Mattisdag. Helt fra middelalderen var Marsimartnan koorinert med St.Gregorianmarkedet, Frösön i Jämtland. Til Marsimartnan kom fjellbønder fra Jämtland og Trøndelag, fiskebønder fra Fosen, folk fra bygdene rundt Trondheimsfjorden og sør-samer. Men kjernen under Levangermartnan var Jämtehandelen. Handelen mellom Jämtland og Trøndelag er sannsynligvis like gammel som bosettingen i Jämtland. Jämtene hadde behov for salt og havfisk. Spesielt var saltet – som var et viktig konserveringsmiddel – en nødvendighet. Markedene i Levanger og på Frösön (Gregoriemarknaden) vokste trolig fram som et resultat av denne handelen mellom Jämtland og Trøndelag.

Et kongelig privilegium av 1682 beskriver: «Levanger Marked skal forblive som af Arilds tid, formedelst indkommende Jämters medhavende Vare at Jernfang og andet tienlig for Nordlands Bruug».

Rundt år 1750 var mer enn 1500 svenske forbønder med hester p å martnan og handlet med fiskere, fiskebønder og andre handlende.

Her kan du lese om Levangermartnan gjennom 1000 år.

Du vil kanskje også like