Munkeby kirkeruiner var et cistercienserkloster – trolig opprettet av engelske munker i siste halvdel av 1100-tallet. Nå har det kommet nye munker som driver tradisjonene videre i nytt kloster like ved.

Cistercienkloster fra 1100-tallet

Munkeby kirkeruiner var et cistercienserkloster ved Okkenhaug i Levanger. Det ble trolig opprettet av engelske munker i siste halvdel av 1100-tallet og tatt i bruk før 1180. Klosteret på Tautra ble innviet i 1207 og da ble aktiviteten i Munkeby klosteret redusert eller nedlagt.

De ruinene som er synlige omfatter kun kirkebygningen. Fra 1475 til 1589 tjente kirken som sognekirke og brannlag inne i kirken og spor i myrene tyder på at kirken har blitt utsatt for brann minst en gang.

Utformingen av kirken på Munkby er helt i pakt med cisterciensernes idealer. Den lokale tradisjonen har alltid villet forklare kirkeruinene som rester etter et kloster, men historikere og arkeologer var lenge skeptiske. I 1906 ble det imidlertid oppdaget et brev fra 1475 i Vatikanets arkiver. Brevet omhandler gjenreisning av et cistercienserkloster ved Munkeby i Frol som har ligget øde i lang tid. Klosterets eksistens kunne ikke lenger trekkes i tvil. Dette må ha vært den romersk-katolske kirkes nordligste kloster.

I dag

I dag 800 år etter er klostereventyret gjenskapt av franske munker fra samme orden. Våren 2007 kom to franske munker og begynte arbeidet med å bygge et nytt kloster. Dette stod ferdig i 2009 og fire brødre flyttet inn. Dette er det første nye klosteret cistercienserne fra Citeaux har åpnet på 500 år.

Fra klosteret går det en kultursti ned til elva. Dette er en fin tur å gå.

Du vil kanskje også like