La deg forbause, fortrylle og bli inspirert av ett eller flere museumsbesøk på Innherred! Vi gir deg oversikten her.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har spesielt ansvar for å formidle historien om Olav Haraldsson/Olav den Hellige. Slaget på Stiklestad i 1030 og de konsekvenser dette slaget fikk, medførte for all framtid dramatiske endringer i norsk historie og samfunnsutvikling. Hvert år under olsok arrangeres Spelet om Heilag Olav.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har også ansvaret for 30 antikvariske bygninger på museumsområdet som forteller om livet i det gamle bondesamfunnet på 1700- og 1800-tallet.

Falstadsenteret

Falstadsenteret ligger på Ekne i Levanger og holder til i hovedbygningen til den tidligere tyske fangeleiren SS Strafgefangenlager Falstad. Leiren var den nest største fangeleiren i Norge under 2.verdenskrig. Om lag 4500 personer fra 16 land satt fanget her i perioden 1941-1945. Størstedelen av disse fangene var politiske fanger.

I dag er Falstad et minnested og senter for menneskerettigheter.

Egge Museum

Egge Museum er det et komplett gårdsanlegg fra 1800-tallet. Husene danner et klassisk trøndertun, med sin tradisjonelle innredning. Under middelalderen var det høvdingsete på Egge Gård og i dag kan vi se gravhauger fra jernalder og vikingetid.

Annet hvert år arrangeres Barnas Vikingdager i juli. Egge Museum er svært barnevennlig, og i sommersesongen er det mange dyr ute. Museet har den største samlinga av landbruksutstyr nord for Dovre. I bygata i utstillingshallen er det butikker og verksteder fra gamle Steinkjer. Kanskje vil du kjøpe drops av butikkjomfrua.

Nils Aas Kunstverksted

Nils Aas Kunstverksted er et museum for billedhoggeren Nils Aas. Nils Aas ble født på Inderøy og kunstverkstedet ligger i nærheten av hans barndomshjem i Straumen. I galleriet vises det vekslende utstillinger av samtidskunst. Det er og kunstbutikk og kunstverksted der.

Kunstverkstedet ble åpnet i 1996 med «Bauta» av Nils Aas sentralt plassert i bygget. Nils Aas har gitt to av sine samlinger, «Gaven» og «Arven» til Kunstverkstedet.

Saemien Sijte

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter, som ligger midt i hjertet av det sørsamiske området. Museumet formidler kunnskap om sørsamisk kultur og historie – før og nå.

Saemien Sijte er også en arena for forskning og forvaltning, i tillegg til å være et møtested med aktiviteter og arrangementer. I museumsbutikken får man kjøpt samisk litteratur, musikk og håndverk med mer.

Levanger fotomuseum

Levanger fotomuseum er et fotohistorisk museum. Museet har en av fylkets største fotosamlinger – over en halv million negativer fra profesjonelle fotografer og amatører, og flere tusen gjenstander tilknyttet fotografi.

Museets faste utstilling er Renbjørrommet, en utstilling om kjemikeren Harald Renbjør, pioner innen utviklingen av fargefotografiet. De har også skiftende utstillinger.

Bymuseet i Levanger

Opplev Levanger`s historie, historiske bygg og steder. Bymuseet i Levanger har totalt 9 hus i sentrum, hovedsakelig fra perioden 1800-1900, tilrettelagt for besøkende. Blant annet: Brusve Gård, Dampskipsbrygga, skolemuseet og Hveding auto.

Brusve gård har vært en embetsgård for flere lensmenn. I tillegg var Brusve et betydelig gårdsbruk. Nå står låna og stabburet igjen. Valget av utsendinger fra amtet til Eidsvoldssamlingen foregikk på Brusve i 1814. Dampskipsbrygga er en viktig bygning for å belyse Levangers utvikling fra markedsplass til moderne sentrum med nærhet til sjø med handel og næringsliv i fortid og nåtid.

Gjerstadhuset – barndomshjemmet til Snåsamannen

Joralf er kjent som mannen med varme hender og synske evner, ”Snåsa-mannen”.  I en periode på 50 år har han gratisbehandlet over 50.000 mennesker. Barndomshjemmet hans er nå et museum og fremstår slik det så ut gjennom Gjerstad sin oppvekst. Joralf ble født i dette huset, i sengen som står på rommet i første etasje. I sommersesongen kan du besøke huset lørdager og søndager og se utstillinger som forteller om hans liv og virke. Det er bilder av Joralfs familie, utmerkelser han og kona Signe har fått og man får høre forskjellige historier. Velkommen!

Du vil kanskje også like