Besøkt Ekne i Levanger? Vi anbefaler alle å ta turen dit. Der ligger opplevelsene og venter på deg. Falstadsenteret, det unike overnattingsstedet Treetop Ekne og massevis av friluftsmuligheter.

Liker du å ta avstikkere fra E6 så ta en avstikker til Ekne. Ekne er ei bygd i Levanger og det er flere veier dit. Både Fv61 og Fv112 går gjennom bygda.

Ekne var i 100 år, mellom1985 – 1995, preget av virksomheter i spesialpedagogiske tjenester basert på oppdragelsesanstalt, skolehjem, offentlig barneskole og videregående skole for ungdom med lærevansker, og spesialpedagogisk kompetansesenter. Fra starten til slutten har totalt rundt 3000 ungdommer vært elever ved spesialskolene på Ekne.

Falstadsenteret

Falstadsenteret, i dag museum og minnested, var skolehjem fra 1921 – 1941. Falstad skolehjem var en del av den norske skolehjembevegelsen, som da representerte et moderne syn på utdanning og oppdragelse. Det tyske sikkerhetspolitiet etablerte SS-Strafgefangenenlager Falstad som fangeleir for politiske fanger høsten 1941. Mer enn 4 200 fanger satt i fangenskap her under 2. verdenskrig. Falstadskogen var også åsted for over 200 henrettelser under krigen.

I etterkrigsårene lå NS-leiren Innherad Fangeleir her. Falstad var en brikke i det politiske etterkrigsoppgjøret med nazistene. Fra 1945 til 1949 var de innsatte NS-folk, frontkjempere og andre som var mistenkte og dømte for å ha støttet nazistene. Etter den tyske kapitulasjonen i mai 1945 ble SS Strafgefangenenlager Falstad over natten omgjort til varetektsleir og senere tvangsarbeidsleir for landssvikdømte.
Ta gjerne turen til Falstadsenteret og hør de sterke historiene herifra. De tilbyr også overnatting.

Treetop Ekne

Treetop Ekne er et unik overnattingssted. Her kan du overnatte i svevetelt i den magiske trollskogen på Ekne. Dette er en naturopplevelse for store og små! Her kan du finne roen og en magisk natt oppe mellom trærne venter dere. Dere kan også padle eller fiske fra kajakk, SUP, robåt og gå på tur i området rundt campen.

Ekne Småbåthavn

Ekne småbåthavn har 10 gjesteplasser og er åpen hele året.
Hit er det fint å gå seg en tur. De arrangerer årlige event som Sjørockfestivalen, Maritim dag og Barnas lyskveld og disse trekker til seg barn og voksne fra regionen.  Kiosken deres er åpen lørdag og søndag ‍‍ i perioden juni – august kl 11.00 -15.00 2020. Havneområdet og toaletter har universell utforming og er tilrettelagt for alle!

Småbåthavna på Ekne Foto Valter Kristensen

Ut på tur?

Er du glad i gå på tur så ligger det flere turforslag på ut.no. Nedenfor er det tre forslag.

Våttåberget

Våttåberget kan nås med 3 ulike utgangspunkt, fra Kjølen Nordre, Perhaugen eller fra Strandkorsen. Turen er også fin som en rundløype, der siste biten mellom Strandkorsen og Perhaugen går langs veien. Total lengde på rundløypa er ca 6 km. Toppen av Våttåberget er på 248 moh. Les mer om turen til Våttåberget på ut.no 

Falstadstien

Turen går inn i Falstadskogen, en fin vei på oppgruset underlag. Stien går i åpent terreng langs en  bekk med mange små broer. Rullestolbrukere kan ta seg frem på egen hånd.
Les mer om Falstadstien på ut.no

Rundtur på Ekne

Variert rundtur på Ekne. Starter nede ved sjøen småbåthavna på Ekne. Følg veien til Falstadsenteret. Derfra følges den flotte Falstadstien til Falstadskogen ca. 1 km. Underveis passeres mange små broer. Ved Falstadskogen krysses veien til Frosta. Følg merket sti til Kolmildalen ca 600 meter. Variert tur på vei og noe sti og traktorvei. Totalt ca. 6 km. For mer detaljert turbeskrivelse se ut.no

Småbåthavna på Ekne Foto Valter Kristensen

St. Olavsleden – Ytre led

St. Olavsleden starter i Selånger i Sverige og ender ved Nidarosdomen i Trondheim.
Den ytre pilegrimsleden er den sjønære delen av St.Olavsleden som går fra Munkeby kloster i Levanger til Tautra Mariakloster før den tar sjøveien til Steinvikholmen eller direkte til Trondheim med Pilegrimsbåten. Gå inn på pilerimsleden.no for å se hele ruten og mulighetene for overnatting underveis. Pilegrimsleden følger fylkesveien gjennom Ekne, til Fånes og langs fjorden over Frosta til Tautra. Falstadsenteret er et av stedene man overnatte hvis man går pilegrimsleden.

St.Olavsleden - Ytre led Ekne

Klatrefelt på Ekne

På Ekne er det også et klatrefelt og er du glad i å klatre kan du prøve det. Det er Håmmårn Fjellsportklubb som har ansvar for klatrefeltet. Det ble boltet på begynnelsen av 2000-tallet, med særlig stor aktivitet fra 2006-2008. Det er boltet flere nye ruter siden dette, senest i 2018. Arbeidet med ny fører ble påbegynt i 2020.

Klatrefeltet på Ekne ligger i Purkvika, vel 30 minutter fra Levanger og en tjue minutters marsj. Hula, mellomveggen og øverveggen byr på godt over 100 ruter for både nybegynnere og litt mer erfarne sportsklatrere. Det er en fantastisk natur på Ekne som alle beøkende har et ansvar for å ta vare på. Klubben oppfordrer klatrere til å respektere perioder med bålforbud og unngå forsøpling.

Klatring, Ekne

Veier til Ekne

Kommer du E6 sørfra kan du følge skilting til Ekne og Rognan, etter at du har passert Åsen. Da følger du Fv112 til du kommer til sjøen. Hvis du fortsetter å kjøre langs E6 og kommer sørfra kan du ta av til Ekne og Falstadsenteret når du kommer til Skogn og Norske Skog. Da følger du Sjøvegen.
En litt lengre vei, hvis du kommer sørfra er å ta av til venstre mot Åsenfjorden og Frosta når du kommer til Åsen og Esso stasjonen som er der. Følg Fv753 til du møter Fv61 og følg Fv61 til du kommer til Falstadskogen, Falstadsenteret og Ekne sentrum.
Det er også mulig å følge skilting til Åsenfjorden, like etter Kortmans Lysfabrikk, hvis du kommer sørfra.

Litt historie om bygda

Foruten jord- og skogbruk har Ekne et variert næringsliv innen entreprenørvirksomhet, transport. service og handel. Totalt bor det ca 720 personer på her og til kommunesenteret Levanger er det 17 km. De har også egen hjemmeside: http://www.ekneinfo.com/

Ekne lå tidligere under Skogn kommune, men i 1963 ble Skogn, Levanger, Ytterøy, Frol og Åsen slått sammen til Levanger kommune. Bygda grenser i øst mot Skogn og Ronglan, i sør-sørøst mot Åsen og i sørvest til Frosta og i vest og nord mot Trondheimsfjorden – med Leksvik, Mosvik /Inderøy og Ytterøy på motsatt side av fjorden. På grensa mot Frosta ligger Eknes høyeste fjell, Storheia, 368 meter over havet.

Mange av bygdas yrkesaktive innbyggere pendler til jobb langs aksen Trondheim – Steinkjer.
Ellers er det mange som jobber i landbruket, barnehage, skole, butikk, Mestrings og Læringssenteret og Forsknings- og Stiftelsen Falstadsenteret.

På 1000-tallet var Ekne var ei av rundt 270 bygder i Norge som hadde eget såkalt skipreide. Skipreide-ordningen ble oppretta av Håkon den Gode rundt år 955. Dette var en administrativ inndeling av kysten i forbindelse med leidangen, datidens sjøforsvar. Et skipreide besto av frie menn (bønder), som skulle bygge, utruste, vedlikeholde og bemanne et leidangskip. Skipreidet skulle også holde naust til skipet og var ansvarlig for brenne til en varde i tilfelle krig. Vardestedet på Ekne var lagt til Våttåberget, fjellknausen øst for sentrum av bygda. Den kan sees fra store deler av regionen Trondheim – Innherred.  Det er merket tursti til Våttåberget og det er i dag et flott turmål.

Langs Fv61, er det satt opp et minnesmerke over myrmenn som kjøpte verdiløs grunn på Framnes på Ekne. Myrmenn var et uttrykk som ble brukt om norske borgere som på 1880-tallet skaffet seg stemmerett ved å kjøpe verdiløs jord, gjerne myr. Praksisen har sin årsak i at Grunnloven fram til 1884 kun ga stemmerett til eiere av matrikulert jord.

Minnestein om Myrmenn, Ekne

Du vil kanskje også like: