Snåsa er en tospråklig kommune med levende samisk språk og kultur. Kulturlandskapet er vakkert omsluttet av seterdrift, mektig villmark, et eldorado for friluftsliv, jakt og fiske.

Snåsa kommune

Innbyggere: 2 021
Størrelse: 2329 km2
Høyeste fjell: Skjækerhatten 1139 m.o.h
Største vann: Lake Snåsavatnet

Snåsa/ Snåasen tjïelte er stor i utstrekning, større enn Vestfold fylke og et eldorado for den som er glad i friluftsliv, jakt og fiske. Snåsa sentrum ligger ved enden av Snåsavatnet i nordøst. Like ved strandkanten finnes det gamle bygdesenteret Viosen, en vakker “innlands havneby” med særegen arkitektur, og ærverdige Vonheim – fredet forsamlingshus fra 1901 som symbol på gode tradisjoner for kulturminnevern og foreningsliv.

Viosen ble etablert da dampbåten var transportmidlet som knyttet Snåsa til resten av regionen. Dagens sentrum er stasjonsbyen som ble bygd opp da jernbanen kom i 1926. I dag går både E6 og jernbanen gjennom Snåsa. Fra E6 er det ca. 7 km til sentrum. Alternativ kjørerute til og fra Steinkjer, som er nærmeste bysentrum, er FV763. En kjøretur på ca. 45 min. som strekker seg gjennom et variert landskap og med fine utsiktspunkter over Snåsavatnet. På den turen finner man bl.a Jørstadelva og Tangen krigsminner og Bølareinen.

Jord og skogbruk er den viktigste næringen i bygda og i de senere årene har kommunen fått bra tilvekst av industriarbeidsplasser.

SØR-SAMISK KOMMUNE

Snåsa er et midtpunkt i den sørsamiske kulturen. Her er det flere samiske institusjoner, egen barnehage, barneskole og internat Snåasen tjïelte for sørsamiske barn. Snåsa kommune er med i forvaltningsområde for samisk språk og kultur, flere statlige arbeidsplasser knyttet opp mot Sametingets aktivitet. Saemien Sijte – et sørsamisk museum og kultursenter er åpent hele året og er vel verdt et besøk. Her får du lære mer om den sørsamiske historien og kulturen. Moderne reindrift er en del av næringsgrunnlaget i kommunen, og kulturlandskapet er vakkert omsluttet av seterdrift, mektig villmark og Snåsavatnet.

SETERBYGDA SNÅSA

Snåsa har rike tradisjoner for seterdrift, og setertradisjonene holdes i dag i hevd av ca 15 åpne setre på sommerstid. På setra beiter kyrene frisk og urterikt gress som gir melken og seterproduktene særegne kvaliteter. På setervollen kan en finne roa og oppleve en magisk stemning – og nyte et rikt utvalg av seterprodukter laget på stedet. Det er setrer både langs Snåsavatnet, nær bilvei og langt til fjells. Kanskje kommer du midt i fjøsstellet eller når budeia separerer utsøkt fløte fra feit setermelk? Kanskje kommer du den dagen kleggen har gjort godkua Roselin rebelsk og budeia…., eller kanskje du kommer når det ikke skjer noe som helst, der er bare stillhet og fred. Se her for full oversikt over åpne setrer i Snåsa.

LOKALMAT – SMAKEN AV SNÅSA

Det er ikke bare på setrene man kan oppleve kortreist mat. Det er et stort antall lokalmatprodusenter i kommunen, og i sentrum finner man butikken
Arv Lokalmat. Den fører lokalmat både fra Snåsa og Innherred for øvrig, og fungerer som den lokale  turistinformasjonen.

GJERSTADHUSET – SNÅSAMANNENS BARNDOMSHJEM

Ikke langt fra Snåsa kirke ligger barndomshjemmet til «Snåsamannen» Joralf Gjerstad (11.4.1926 – 18.6.2021). Det er restaurert og fremstår i dag tilnærmet likt slik det så ut gjennom Gjerstad sin oppvekst. Ta turen innom huset og se bilder og utmerkelser Joralf og kona Signe har fått. På Snåsa hotell er det i tillegg opprettet et “Joralfmuseum” i form av en utstilling om Joralf sitt liv og virke, med blant annet en byste av Snåsamannen, bilder og avisutklipp.

FRILUFTSLIV

Nesten halve kommunen er vernet gjennom Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark, en av Norges største nasjonalparker og et flott utgangspunkt for den som vil dra på tur både sommer og vinter.

Fjellgårdene

Å «gå fjellgårdene» er et begrep i Snåsa. Det innebærer en fjelltur over flere dager gjennom Snåsas fantastiske fjellområder med overnatting og bevertning på noen av fjellgårdene. Det er 4 fjellgårder og de er Gjefsjøen, Holden, Gaundalen og Gressåmoen.

Snåsa Fjellstyre

Snåsa Fjellstyre har ansvaret for å forvalte statsallmenningene i Snåsa, Norges nest største allmenning. De leier ut hytter som er gode utgangspunkt for jakt, fiske og friluftsliv, og bygdas 2000 fiskevann venter på den som vil prøve fiskelykken.

Snåsavatnet

Snåsavatnet er Norges 6. største innsjø, med svært godt ørret- og røyefiske, men er også egnet for padling med kano eller kajakk. Kanskje ser du også sjøormen Kudulla?
Langs Snåsavatnet er det flere flotte overnattingssteder hvor du kan bo med nærhet til severdigheter og spisesteder. Som f.eks Garveriet Kafe og Gjenbruksutsalg, Snåsakro, Kafe Midtpunktet og På Hjørnet. Kommunen har flere merkede vandre- og sykkelruter. En av dem er sykkelruta Sentrumsrunden. Da kan du ta turen innom Bergsåsen.

Bergsåsen

Bergsåsen naturreservat midt i Snåsa sentrum har flere fine stier og utkikkspunkt. Både her og i Finsåsmarka er det store og rike forekomster av ville orkideer i perioden mai-juli. Snåsa har valgt Marisko som sin kommuneblomst, og den er også motivet i kommunevåpenet. Det er registret hele 17 forskjellige orkideer i kommunen.

HVA SKJER I SNÅSA

Center map
Traffic
Bicycling
Transit