Levanger sentrum kom på plass så tidlig som på 1500-tallet da Jämtene fra Sverige trakk hit for å bytte varer med Trønderne. Man kan si at hovedtrekkene i Levangers historie forteller om utstrakt handelsvirksomhet.

Levanger har en over tusen år lang historie som handelssted. Nå preges bysentrum av byggestilen i Norge like etter bybrannen i 1897. Trehusbyen er så unik at Riksantikvaren har fredet hele sentrum. Det var her jämtene møtte trønderne for å bytte varer i mange hundre år.

Innbyggertall: 20 325
Størrelse: 645,4 km2
Høyeste fjell: Hårskallen 735 moh
Største vann: Movatnet
Bystatus i 1836

Les videre for informasjon om Levanger kommune og vi gir deg en oversikt over opplevelser og hvor du kan sove og spise godt i Levanger.

Velkommen til Levanger. Like utenfor sentrum ligger Trøndelags geografiske midtpunkt. Kan du være mer sentralt? Fordelen er korte avstander mellom byene på Innherred og fra fjord til fjell.
Du kan ta turen gjennom den fredede sentrumsbebyggelsen og se hvordan hus ble bygget rundt år 1900, eller du kan ta turen rundt byen og se et kulturlandskap med stor landbruksproduksjon og mye natur. E6 og Nordlandsbanen går gjennom kommunen. Trondheim Lufthavn Værnes ligger 45 minutter unna. Turistinformasjon finner du i rådhusets ekspedisjon midt på Torget.

Handelsbyen Levanger

Levanger er tuftet på handel med våre naboer i Sverige. Hit kom folk fra Jamtland og byttet varer og hester med folk som bodde langs kysten i Norge. Levanger var den innerste isfrie havna i Trondheimsfjorden. Da jernbanen kom rundt år 1900 tok den over ferdselsåren mellom Jämtland og Trøndelag og Levangers rolle som handelssted ble mindre. I moderne tid er Marsimartnan tatt opp for å ta vare på minnet om denne jämthandelen.

I dag preges bysentrum av lokale gallerier og en del butikker og kafeer. Mye av handelen har flyttet til Magneten kjøpesenter som ligger i gåavstand sør for sentrum. Ta gjerne turen dit langs det idylliske Levangersundet.

Brygga i Levanger Sentrum. Foto: Espen Storhaug

Trehusbyen Levanger

Bykjernen i Levanger brant i 1897. Etter det ble den gjenoppbygd i datidens byggeskikk inspirert av sveitser- og jugendstil. Sentrum har et gjennomgående parkdrag som skulle hindre brannspredning. I dag er hele 157 eiendommer i bykjernen fredet som en av få gjenværende store trehusområdene i Midt- Norge. Trehusbyen har et spesielt særpreg og har fått kvalitetsmerket Olavsrosa.

Bymuseet i Levanger har 6 forskjellige hus: Damskipsbrygga med historisk utstilling, Emilies hus, som eren gammel arbeiderbolig og Brusve Gård, som er en av byens store gårder. I tillegg et gammelt verksted i Hvedings auto, skolemuseet i den gamle byskolen og arbeiderboligen Reinslyst. Levanger Fotomuseum har en av fylkets største foto samlinger med over 500.000 negativer. Her finner du blant annet landets eldste laboratorium for fargebilder.

Kulturuka i Levanger | 2. 11. juni

Under Kulturuka i Levanger kan du oppleve mange kulturaktiviteter i hele kommunen.

Opera i Bjørvika avd. Ytterøy | 24. juni

I juni kan du oppleve operagalla på Ytterøy Bygdetun.

Martnasbyen Levanger

Marsimartnan

Hvert år arrangeres Marsimartnan siste uka i februar, et arrangement med røtter i en tusenårig tradisjon med handel. I 2023 (1.-4.mars) skal Marsimartnan arrangeres i trygge og kjente former, med torghandel og liv og røre i sentrum, men med god avstand og omsorg for hverandre! Velkommen!

Levangermartnan / Bakgårdsfestivalen

2. – 5. august fylles Levanger sentrum igjen med liv og røre når Levangermartnanan og Bakgårdsfestivalen går av stabelen.

Førjulsmartnan

På 1700-tallet oppstod julemarkedet som et tillegg til Marsimartnan. Det er første helga i advent med julepyntet trehusby med handelsboder i parkdraget og med aktiviteter for store og små i tre dager.