Verdal er byen hvor du finner nasjonens vugge – Stiklestad. Lek som vikingene, spis godt og oppdag forgange tider. Eller slå et slag golf. Velkommen!

Innbyggere: 14 998
Størrelse: 1 547,6 km2
Høyeste fjell: Løysmundhatten 1090 moh
Største vann: Leksdalsvatnet
Verdal fikk bystatus i 1998

Verdal kommune er kjent som kultur- og historiekommunen på Innherred. Nasjonens fødested, Stiklestad, ligger like utenfor småbyen Verdal. Slaget på Stiklestad i 1030 representerer et vendepunkt i norsk historie – overgangen fra det norrøne høvdingsamfunnet til en tid da kongedømme og kristendom formet det som ble Norge. Her ligger Stiklestad Nasjonale Kultursenter med et rikt kulturtilbud året rundt.

Nord Universitet tilbyr i Verdal, som ett av tre studiesteder i landet, bachelorutdanning for skuespillere. Turneteater i Trøndelag ligger i sentrum med mange gode forestillinger hele året.

Verdal er en tradisjonell jordbrukskommune, hovednæringene i Verdal i dag er: Jordbruk, skogbruk, industri, bygg- og anlegg og servicenæringer. Verdal Industripark Ørin er landets tredje største med over 3000 arbeidsplasser og er industrityngdepunktet i fylket.

STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER

De formidler Olavshistorien og at 1030 er et av de mest symbolsterke årene i norsk historie. Olav Haraldssons fall i slaget på Stiklestad og helgenkåringen i Nidaros året etter fikk dyptgripende betydning for fremveksten av det norske riket politisk, religiøst, rettsmessig og kulturelt. 1030 er derfor et vannskille i norsk historie og konsekvensene utgjør en nasjonal og internasjonal arv som det norske samfunnet fortsatt bygger på. Et sterkt uttrykk for denne nasjonale betydningen finnes i det norske riksvåpenet: løven holder olavsøksen, symbolet på kongens martyrdød.
Få skikkelser har vært så sentrale i norsk historie som Olav Haraldsson/Olav den hellige. Olav har vært det fremste symbolet for Norge, for landets sentralinstitusjoner og for den norske kulturen i snart tusen år.

Spelet om Heilag Olav

Den største begivenheten på Verdal er det årlige «Spelet om Heilag Olav» som besøkes av mange tusen hvert år.
Da Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad i 1030 ble det starten på nasjonen Norge slik vi kjenner den i dag. Dette og mye annet kan du bli bedre kjent med på Stiklestad Nasjonale Kultursenter enten du vil rusle rundt på egen hånd eller du ønsker omvisning fra en av deres guider.

Stiklastadir er det rekonstruert bygninger fra middelalderen, og på Folkemuseet finner du historiske bygninger og gjenstander som vitner om hvordan menneskene levde og arbeidet for flere hundre år siden.
Stiklestad Nasjonale Kultursenter byr på mange minneverdige opplevelser, enten du besøker oss alene eller i selskap med andre.

Her møtes også pilegrimsledene Nordleden og St.Olavsleden.

PILEGRIM

St.Olavsleden starter i Selånger utenfor Sundsvall, går gjennom Verdal og ender ved Nidarosdome i Trondheim. Man følger veien som Kong Olav Haraldsson reiste da han sommeren 1030 kom tilbake fra Novgorod i Russland for å kristne Norge og gjenerobre den norske tronen. Nå kan du gå i pilegrimmenes fotspor, langs spor av tusenårig historie, mens du får hvile, refleksjon og fred i sinnet. St.Olavsleden er Skandinavias svar på El Camino de Santiago.

VØMMØLFESTIVALEN

I 2022: 4. – 6. juni
Vømmølfestivalen og Vømmølmusikken er noe av det mest særegne i Trøndersk kultur – med rot i Hans Rotmos fantastisk musikk. Hvert år dukker det opp mer enn 1000 mennesker ikledd «vømmølklær» til opptoget som går gjennom Verdals gater. Toget er en opplevelse i seg selv og byr på underholdning for alle! I folkeparken arrangeres det konserter der landets mest eminente vømmølorkestre står på de forskjellige scenene, og skaper den umiskjennelige vømmølstemningen som kun kan oppleves disse dagen.

HANDEL

Sentrum av Verdal er et handels og møtested med en intim og trivelig atmosfære. Her vil du oppdage flotte nisjebutikker med alt fra klær til kunst, interiør- og gaveartikler og et kjøpesenter midt i sentrum. .

På sykkel i Verdal sentrum. Foto Marius Rua/Buckethau

SOL AV ISFOLKET

Kom til Verdal og se det fantastiske teateret Sol av Isfolket 4.august. – 14. august. Forestillingen bygger på de tre første bøkene i Margit Sandemos romansuksess, «Sagaen om Isfolket». Teateret spilles ute med det vakre Veresvatnet og de svenske Skäckerfjällen som bakteppe.

VERA

I Verdal, på grensa mot Sverige, ligger Vera. Omkranset av de majestetiske Skjækerfjella ligger bygda med en dramatisk historie, flotte naturopplevelser og forestillingen Sol av Isfolket som et høydepunkt om sommeren.

FYLKESVEI 72

Langs Fv72, Jamtlandsveien, er det mange minnesmerker og flere flotte turmål. Veien går fra E6 ved Vinne i Verdal til riksgrensen ved Styggdalen. Det store antallet av bautaer og steiner viser betydningen veistrekningen mellom Norge og Sverige har hatt gjennom alle tider. Det sies også at veistrekningen er den i landet med flest kulturminner. Her kan du bl.a se minnesbautaen på Lysthaugen, som er plassert på gravstedet til 33 av de omkomne etter Verdalsraset, det dødeligste raset i moderne norsk historie.

De Verdalske Befestninger

Befestningene, som ligger langs Fv72, er et festningsverk bygd i tiden 1907-1911. Festningene er en del av de Stjør- og Værdalske befestninger. Disse hadde som oppgave å yte motstand mot angrep fra øst. Det ble aldri bruk for festningene til krigshandlinger og i 1936 ble de nedlagt av Det Norske Forsvaret. I dag er galleriene restaurert og gjort tilgjengelig for publikum. Sykler du langs Fv72, kan du også sykle Norge på tvers. Det er kun 5 mil fra fjorden i Verdal til grensefjella mot Sverige i øst.

Sykle Norge på tvers

Sykler du langs Fv72, kan du også sykle Norge på tvers. Det er kun 5 mil fra fjorden i Verdal til grensefjella mot Sverige i øst.

Karl Johans Vei

Den gamle ferdselsvegen mellom Sverige og Norge, har i lang tid vært en viktig forbindelseslinje. Det var den svensknorske kongen Karl Johan som fikk bygd kjøreveg her, og den stod ferdig i 1835. I dag er dette en godt bevart strekning og et flott område å gå på tur i. Strekningen er fredet og går parallelt med Fv72.

Verdalselva og fiske

Elva som renner igjennom dalen – Verdalselva er kjent for de fleste laksefiskere.