Bruk mobiltelefonen for å bli kjent med de historiske trehusene i sentrum av Levanger.

Bygårdene i Levanger sentrum ble bygd etter siste bybrann i 1897 og er godt bevart fram til i dag. De gir trehusbyen sitt særpreg med ulike stilarter som sveitser, ny-gotikk og jugend.

Etter at midlertidig fredning av Levanger sentrum ble opphevet er det nå igangsatt oppstart av en kulturminnefredning av trehusbyen Levanger.

Nå kan du bli kjent med noen av de best bevarte husene gjennom en selvguidet byvandring ved hjelp av mobilen og en QR-scanner.

Se liste over husene som er QR- merket her.

Last ned kart her.