Bruk mobiltelefonen for å bli kjent med de historiske trehusene i sentrum av Levanger.

Bygårdene i Levanger sentrum ble bygd etter siste bybrann i 1897 og er godt bevart fram til i dag. De gir trehusbyen sitt særpreg med ulike stilarter som sveitser, ny-gotikk og jugend.

I dag er hele 157 bygninger i bykjærnen fredet som kulturhistorisk minne og er en av få gjenværenede store trehusområder i Midt-Norge. Trehusbyen har fått kvalitetsmerket Olavsrosa.

Nå kan du bli kjent med noen av de best bevarte husene gjennom en selvguidet byvandring ved hjelp av mobilen og en QR-scanner.

Se liste over husene som er QR- merket her.

Last ned kart her.