Steinsettingen ligger i hagen like ved Tingvold Hotell i Steinkjer. Dette er rester av et mektig gravfelt fra tiden 600 – 1030 e.Kr. Steinene står i en avlang form og symboliserer en båt.

Gravene er tomme og man tror at de er minnegraver over vikinger som aldri kom hjem fra tokt. «Steinskipet» kan være et symbolsk skip som skulle føre den døde til en annen verden.

Steinsettingen har opprinnelig vært over 40m. lang og 9m. bred på midten. Antallet stein er i dag 38, men har opprinnelig vært omkring 45.Det er en utbredt oppfatning at slike steinsettinger (enten skips eller sirkelformede) har vært tingsteder, der hver stein har markert en oppnevnt tingmann, derav navnet Tingvold. Dette er ikke riktig – utgravinger har vist at slike anlegg er en form for gravminner fra yngre jernalder.

Opprinnelig har gravfeltet ligget nær sjøen som sto 4-5 meter høyere i dette området i vikingtiden (8-900 tallet e.kr.). Det er typisk at fornminnene har ligget på hver side av den gamle veien gjennom området. Kartet som L.D. Klüver tegnet i 1815 viser at feltet besto av forskjellige typer gravminner som runde avlange og trekantete hauger, bautasteiner og hele steinsettinger.

Du vil kanskje også like

Center map
Traffic
Bicycling
Transit