Om du liker å dra på tur alene eller har med familie og venner – vil en overnattingstur til Skjækra by på flotte naturopplevelser.

Steinkjer Kommuneskoger – Ogndalsbruket KF har hytter som kan leies ved porten til  Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Norges geografiske midtpunkt. Hyttene har god beliggenhet med tilgang på fiskevann og turområder like utenfor.  Ta turen om Mette-Marit stein!

Adkomst

Fra Steinkjer sentrum er det 40 km til Mokk Gård med overnatting for individuelle og i tillegg servering til grupper. Kjør Fv 762 opp Ogndalen i retning Gaulstad.

Gruveåpning med utsikt over Skjækra

Beskrivelse av turen

I Skjæker-Trekanten blir det en fin forflytning fra kulturlandskapet ved Mokk gård og inn i ett herlig fjell landskap. Her vil du som voksen og særlig som barn få en flott opplevelse. Fra Mokk gård stiger terrenget gjennom skogen forbi de gamle gruvene i Gruvfjellet. Her har terrenget åpnet seg og utsikten mot Skjækerfjellmassivet blir bare tydeligere etter hvert som en nærmer seg Lågvatnet. Her finner du den restaurerte gjeterstuen Lågvassbu like ved vatnet, en herligere plass skal du lete lenge etter. Neste dag går turen videre til Skjækerosstu ved utløpet av Skjækervatnet, her vil du også finne Mette Marit steinen (på sør siden av en gammel demning ved utløpet av Skjækervatnet) som marker overgangen til Skjækerfjella-Blåfjella nasjonalpark.

Etapper

Mokk – Lågvassbu    10 km

Lågvassbu – Skjækerosstu    4 km

Skjækerosstu – Mokk  11 km

Hyttene kan bestilles på www.inatur.no.

Underveis anbefaler vi et stopp ved Stortjønna som er et godt fiskevann, elva i fra Stortjønna snor seg gjennom landskapet og over i Langtjønnene, idylliske fiskeområder.

HUSK Å TA MED KART OG KOMPASS / GPS.

Skjækra - Blåfjella-Skjækerfjella

Du vil kanskje også like