Snøscooterløypene i Snåsa gir muligheter for gode naturopplevelser i Snåsafjella, enten man vil prøve fiskelykken i gode fiskevann eller ta en topptur med ski.

150 km langt løypenett for snøscootere og ski!

I Snåsa er det et 150 km langt løypenett som du kan benytte deg av. Du kan f.eks kjøre med snøscooter til gode fiskevann som Øydingen, Andorsjøen, Ismenningen, Grønningen eller Langvatnet. Løypenettet gir deg også en unik mulighet til å komme deg opp på høyfjellet med langrennsski eller randonee. Andorfjellet, Lurusneisa, Finnhuva, Heggsjøfjellet og Langnesfjellet er flotte turmål. Du kan også kjøre deg en tur å ta med nistepakke.

Løypenettet går i variert terreng og har forskjellige distanser. Kart over de forskjellige løypene finner du link til her.

Topptur i Snåsa. Foto: Snåsa snøscooterklubb

16 forskjellige løyper

Alle som ferdes i løypenettet er pliktig til å sette seg inn i lover og regler, og vi understreker at all kjøring skjer på eget ansvar. Det er sjåføren sitt ansvar å sjekke vær, føre og isforhold. Fiskekort må kjøpes separat og det gjøres enkelt på inatur.no.

Gaundalsløypa (Gaundalen – Grønlivatnet) og Gjevsjøløypa (Gjevsjøen – Livsjøen) kan benyttes etter avtale med den respektive fjellgård.

Her er link til oversiketne og kart til de ulike løypene.  Der står det også hvilke løyper som er åpen til enhver tid.
facebooksiden til Snøscooterløyper i Snåsa er det også til en hver tid oppdatert informasjon.

Linkene nedenfor tar deg direkte til kartet for hver rute. Men du må sjekke løypestatus i linken over med oversikten til rutene.

1. Andorsjøløypa – Andortjønna – Andorsjøen
2. Bjørganløypa – Flåtjønna – Formokjølen
3. Flåtjønnløypa – Myrset – Flåtjønna
4. Gaundalsløypa – Gaundalen – Grønnlivatnet – Ta kontakt med Gaundalen Fjellgård
5. Gjevsjøløypa – Gjevsjøen – Livsjøen
6. Grøningsløypa – Brottet – Grøningen – Langvasselva
7.  Hafellaløypa – Dravlan – Støvrakjølen – Hafella
8. Langvatnetløypa – Solås – Myrset
9. Nordsidaløypa  – Langmoen – Trekvisla
10. Reinsjøløypa – Imsdalen – Reinsjøen
11.  Roktsjøløypa – Imsdalen – Roktsjøen
12. Solåsløypa – Snåsa hotell – Solås
13. Storåsløypa  – Bumyra – Andortjønna .
14. Sørfjelløypa  – Holsing / Dal – Reinsjøen
15. Øydingsløypa (Sør) – Reinsjøen / Brottet (Sør)
16. Øydingsløypa (Nord) – Reinsjøen / Brottet (Nord)

Løypebevis kjøpes på: inatur.no, vipps (nr 98799), Brede Servicestasjon og Snåsa hotell.

Informasjon fra Snåsa kommune og Snåsa snøskutersklubb.

Førers ansvar ved bruk av snøscooterløyper i Snåsa:

 • Brukere av rekreasjonsløypene plikter å sette seg inn i og følge de regler og

bestemmelser som er gitt for bruk av løypene.

Generelle bestemmelser:

 • Rekreasjonsløypene for snøscooter på i Snåsa kommune er vedtatt i egen forskrift med hjemmel i motorferdselloven.
 • Forskriften gir bestemmelser om løypene, åpning og stenging, bruk, parkering, rasting osv.
 • Alle opplysninger – bestemmelser, kart mm – finnes på kommunes hjemmeside, www.snasa.kommune.no.

Åpningstider:

 • Det er i forskriften gitt rammer for åpningstider for den enkelte løype.
 • Løypene kan bli stengt på kort varsel pga snø-/isforhold osv.
 • Løypene er daglig stengt for trafikk mellom kl. 23.00 – 06.00.
 • Opplysninger om den enkelte løype er åpen eller stengt vil være kunngjort med skilt på startpunkt for den enkelte løype og ellers på kommunens hjemmeside, www.snasa.kommune.no.

Løypetraseene:

 • Maksimal kjørebredde i løypetraseen er 5 meter.
 • For stans og rasting er det tillatt å kjøre inntil 30 meter vinkelrett ut fra løypetraseen.
 • Det er ikke tillatt å kjøre parallelt/langs løypene i foran nevnte belte på 30 meter.

Kjøreregler:

 • Det er bare tillatt å kjøre løypene med snøscooter.
 • Snøscooteren skal være registrert og fører skal ha førerkort for kjøretøyet.
 • Det er påbudt å bruke hjelm for fører og passasjerer.
 • Fører av snøscooter har vikeplikt for skiløpere og annen ferdsel.
 • Ellers gjelder alminnelige regler for fører av motorkjøretøy.
 • All kjøring, herunder kjøring på islagt vatn, skjer på eget ansvar.

Hastighet-/fartsgrenser:

 • Maksimal tillatt hastighet i løypene er 60 km/t. Denne reduseres til 40 km/t
 • med passasjer.
 • Andre og strengere hastighetsbegrensninger skal være skiltet.
 • Farten skal ellers tilpasses lokale forhold innenfor de gitte fartsbegrensninger.

Løypebevis:

 • Alle som kjører løypene skal betale løypeavgift.
 • Gyldig løypebevis skal medbringes og kunne forevises ved kontroll.
 • Løypebeviset er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Løypebevis kan kjøpes på Brede servicestasjon eller på inatur.no

Rasting, fiske og bål:

 • I forbindelse med rasting og fiske kan scooteren kjøres maksimalt 30 m vinkelrett ut fra løypa.
 • Ved til bål skal medbringes.

 

God tur!

Skutertur i Snåsa. Foto: Snåsa snøscooterklubb

Du vil kanskje også like