Den sørsamiske kulturen er rik på historie. Snåsa/Snåase er en tospråkelig kommune som ligger midt i det Sørsamiske området og er et knutepunkt i arbeidet for å ta vare på den sørsamiske kulturen.

Sørsamisk historiefortelling

Samene har en rik kultur og historie med fokus på muntlig formidling. Sørsamisk er 1 av 3 samiske språk i Norge og språket er i følge UNESCO utrydningstruet.

Den sørsamiske klesdrakten; Gapta og språket er ulikt, men likevel gjenkjennelig i hverandre. Den Sørsamiske folkedrakten er iøyenfallende i rødt, grønt og blått. På Saemien Sijte – sørsamisk muesum og kultursenter i Snåsa kan du bli nærmere kjent med den sørsamiske kulturen.

Lassokasting - sørsamisk kultur på Saemien Sijte, museum snåsa, samisk

Lassokasting – sørsamisk kultur på Saemien Sijte

Samefolkets dag

220px-sami_flag_svgSamefolkets dag er den 6. februar og Samene kaller denne dagen sámi álbmotbeaivi (samisk folkedag). Dagen markerer det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim 6. februar 1917. Rundt hundre sør – og nordsamer fra Norge og Sverige møttes denne dagen for å diskutere saker som var viktige for det Samiske folket, som f.eks skolespørsmålet (hva samebarna skulle lære på skolen) og reinsbeitespørsmålet (beite i utmarken og kompensajon for innskrenket beiteland). Dagen ble første gang feiret i 1993 og fra 2004 ble dagen offisiell flaggdag.

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – Låarte-Skækhere nasjonalprak

Nasjonalparken ligger i Snåsa, Steinkjer og Verdal. Den er og har vært et sentralt sørsamisk område. Samene har brukt området i flere hundre år, og man kan den dag i dag se rester etter gamle boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder. Reindrift er en viktig del av den Samiske kulturen og innenfor nasjonalparken ligger det to reinbeitedistrikt. Skjækerfjell reinbeitedistrikt og Luru reinbeitedistrikt.

Skjækerhatten - Toppbilde Åsvatnet i Skjækra Skjækerhatten Foto Olgeir Haug

Skjækerhatten fra Åsvatnet – Foto Olgeir Haug

Snåsa – Et sørsamisk knutepunkt

Snåsa er et knutepunkt i arbeidet for å ta vare på den sørsamiske kulturen. Saemien Sijte ble etablert i 1964 med hovedmål å sikre den sørsamiske identiteten og fellesskapsfølelsen. I 2008 ble Snåsa kommune, som den første i det sørsamiske området, innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Dette innebærer at informasjon til innbyggerne skal legges fram både på norsk og på sørsamisk. Innlemmelsen blir sett på som et viktig tiltak for å styrke sørsamisk språk i hele det sørsamiske området.

Viosen, Snåsa - Foto: Olgeir Haug