Fylkeshovedstaden Steinkjer – Kulturminner som gravhauger og helleristninger viser at det har vært stor aktivitet i området i tusenvis av år.

Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Rik vikinghistorie

I Snorres kongesagaer står det å lese at det var en kaupang der Steinkjer i dag ligger, i vikingtida. Fra Egge i Steinkjer kom de store høvdingene som kjempet mot Olav Haraldsson i Slaget på Stiklestad i 1030. Egge var et maktsentrum i Norge på denne tiden, og de rike forekomstene av store gravfelt vitner om stor aktivitet.

I dag er Steinkjer administrasjonsentrum i Trøndelag fylke beliggende ved Beitstadfjorden, en fjordarm innerst i Trondheimsfjorden.

VikingSverd i bakken Eggevammen Steinkjer

Eggesverdet

Bybrann og teppebombing

Historien forteller at håndverkere og handelsmenn etter hvert slo seg til i området rundt ”Steinkjergården”. Jektene og garnisonsmiljøet på Sannan brakte nye impulser og økt aktivitet til Steinkjer, som fikk bystatus i 1857. Trehusbebyggelsen i empirestil forsvant med en bybrann i 1900, og ble erstattet av praktbygg med tårn og spir i karakteristisk jugendstil. Alle de vakre jugendbygningene forsvant imidlertid da Steinkjer ble teppebombet av okkupasjonsmakten i 1940.

Gjenreisningsbyen

Nærmere 80% av steinkjer lå i ruiner etter bombinen, og i årene som kpm måtte byen bygges opp på ny. Gjenreisningen av byen startet under krigen og varte utover på 1950-tallet. I dag omtales funkisbyens arkitektur som kultur-historisk interessant. Eksempler på dette er Samfunnshuset ved Steinkjer torg og en rekke bygårder i Kongengs gate.

Gjenreisningbyen Steinkjer - M. Schei manufactur

Gjenreisningsbyen Steinkjer

Handelsbyen

Størstedelen av handelsvirksomheten i Steinkjer foregår i Amfisenteret på  Sørsileiret. Men det finnes fortsatt mange spennende småbutikker, kafeer og utesteder i sentrum av byen.

Weidemann

Steinkjer kirke, også kalt Weidemanns-katedralen, ruver godt med sitt 38 meter høye kvadratiske tårn. Glasskunstneren Annar Millidahl har stått for glassarbeidene, basert på Jakob Weidemanns originale glassmalerier (permanent utstilling i Steinkjer rådhus).

Steinkjer kirke - Weidemannkatedralen

Foto: olav Breen