Slaget på Stiklestad i 1030 er kjent som den begivenheten som i størst grad har formet Norge. På Stiklestad fortelles og oppleves landets viktigste historie hver dag.

Olavsutstilling

Utstillingen på mesaninen tar utgangspunkt i Snorres fortellinger i Olav den helliges saga om hvordan Olav Haraldsson ble sentral aktør i de politiske konfliktene tidlig på 1000-tallet. Slaget på Stiklestad vies stor plass i utstillingen, og en modell over slagplassen slik den kan ha fortonet seg i 1030 er en sentral del av utstillingen. Utstillingen viser videre hvordan Olav ble forvandlet fra vikingtidens krigerkonge til middelalderens viktigste nordiske helgen. Utstillingen avsluttes med filmen Olavsarven.

Omvisning:

Vandring med historieforteller på ”stedet det skjedde” – kl 1300.

Olavsarven:

Film om Olav den Helliges betydning i norsk historie – varer 15 minutt.

Møte med det hellige:

Vi åpner Stiklestad kirke for et stille møte.
(Med forbehold om kirkelige handlinger.)

Folkemuse1et:

Vandring på museumsområdet, med skriftlig gaid.

Stiklestad 1030:

Utstilling som presenterer overgangen fra hedendom til kristendom i Norge.