Sundnes Brenneri på Inderøy er et av de eldste spritproduserende anleggene i Trøndelag og produserte akevitt frem til 1900

Sundnes Brenneri (Sundnes Brug) på Inderøy

Sundnes Brenneri er et av de eldste spritproduksjonsanleggene i Trøndelag. Det ble startet i 1844 under Sundnes Gård av Andreas Mattson som var en svensk kopperslager. I ti år før drev han brenneri i Trondheim og nå starter han et storgårdsbrenneri på Inderøy.

I 1848 overtar Herman Løchen gården og brenneriet og en rik utviklingsperiode på Sundnes begynner. Løchen var utdannet i brennerifaget i Tyskland og han hadde bestyrt farens brenneri i Christiania, og senere Jenssens brenneri på Vinje i Mosvik.

Sundnes ble et mønsterbruk, der både gårdsdrift og industri ble framtidsrettet. Det var Løchen som startet med krydret brennevin, altså akevitt på Sundnes og etter hvert ble Sundnesakevitten viden kjent. På siste halvdel av 1800-tallet var Sundnesakevitten like stor som Lysholmakevitten.

M.H. Lundgreens Enke

Sundnesakevitten ble produsert på Inderøy, men det var M.H. Lundgreens Enke, et brenneriutsalg i Trondheim som solgte akevitten.

Løchen drev jo stort innen jordbruk også og eksporterte okser i hundretall til England fra Sundneshavna. Den siste oksesendingen, på 300 okser, gikk til England våren 1874. Noe som ble katastofalt for Løchen da han ble utsatt for uventede store prisfall, slik at salget ikke dekket transportkonstnadene.  Løchen gikk dermed konkurs, før han døde kort tid etter.

I 1877 overtar M.H. Lundreens Enke driften av Sundnes Brug og viderefører all Sundnesakevitten. I 1899 kjøper først A. Karseth brenneriet og Lundgreens Enke tar unna retten til å produsere og selge «Sundes Akevit» – et produkt som i 50 år har vært Sundnes ansikt utad. Sundnesakevitten blir nå produsert i Trondheim.

Jørgen B. Lysholm på Sundnes Brenneri (Sundnes Brug)

Senere i 1899 kjøpes brenneriet av Bjarne Lysholm og Andreas Olsen fra firmaet Jørgen B. Lysholm i Trondheim. Samme år brenner brenneriet ned. Brenneriet blir da bygget opp igjen som råspritanlegg (som det også har fungert som frem til i dag) og i 1900 er Sundnes er da et av de mest moderne brenneriannlegg i landet. Lysholm hadde et råspritbrenneri i Trondheim, men det legges ned og  produksjonretten overføres til Sundnes.

A/S Sundnes Brænderi

Avholdsbevegelsen fikk mere makt og i 1908 ønsker J.B. Lysholm avvikle råspritproduksjonen. Nytt avgiftssystem har gjort brennevinsproduksjonen ulønnsom. Jordbruket i distriktet har da i 60 år vært basert på dyrking av korn og poteter med sikker avsetning til brenneriet på Sundnes. En avvikling av brenneriet vil få merkbare følger. I 1912 danner bønder fra Inderøy og omegn aksjeselskap og kjøper brenneriet av Sundnes Brug. Gårdsbruket skilles fra Brenneriet.

Du vil kanskje også like