Ytterøya er kjent som Trondheimsfjordens perle og har en rik historie. Lei sykkel på turistkontoret i Steinkjer og start turen med ferga fra Levanger sentrum.


Vis Ytterøy rundt i et større kart

Ytterøya har en av Norges tetteste rådyrstammer, og salg av jakt på rådyr er en viktig tilleggsnæring for grunneierne.

Turen passer godt for voksne og barn. Veien er ikke veldig bred, men trafikken er liten. Du sykler langs velpleide gårder, dyr som beiter og alltid en flott utsikt mot fjorden og fastlandet.

Fergeruter fra Levanger til Ytterøya

Bestill leie av sykkel på våre nettsider

 

Arkeologiske funn vitner om en gryende jordbruksaktivitet på Ytterøya for ca. 5000 år siden. Øya har også en historie som gruvesamfunn. Det er drevet ut både kobber, svovelkis og kalk fra gruver på øya. Gruvedrift på Ytterøy kopperverk staret ca. 1630, og i 1870 arbeidet 5-600 personer i gruva. Drifta ble lagt ned etter 1. verdenskrig.

Øya har et veinett som innbyr til flere rundturer. Her kan du spise deg mett på kafé 7610 Rampa og handle litt niste på lokalbutikken på kaia. Midt på øya ligger Ytterøy Bygdetun som er åpent midt på sommeren. Øya er ca 13,5 km lang og 4,3 km bred på det bredeste. Totalarealet er ca. 28 kvadratkilometer og terrenget er dels kupert.

Høyeste topp er Bølåskammen på 210 moh. Det er i dag ca 50 gårdsbruk i drift der gårdsbebyggelse, dyrkamark, beitemark og skogsmark danner en mosaikk som har store biologiske kvaliteter, samtidig som en rekke kulturminner er bevart i sine naturlige omgivelser. Utredningen Verneplan for Kulturmiljø i Nord-Trøndelag har prioritert Ytterøy som et av de mest verdifulle kulturmiljøområdene i fylket.

I dag har øya en fastboende befolkning på i underkant av 500 personer, men om sommeren økes tallet betraktelig både pga de 160 hytteeierne men også mange som vil ta turen til “Trondheimsfjordens perle” som den populært blir kalt.

Ytterøy - Levanger

Foto: Fritz Nordberg

Ankomst:
Alternativ 1 Levanger sentrum og ferge
Turen tar ca 30 minutter.

Alternativ 2 Vangshylla – Ytterøya (Nordsivegen)
Lei deg en båt på Skarnsundet Fjordsenter og legg syklene i båten. Turen over fjorden tar ca 15 min.

Ferga til Ytterøy